* }

Dodatkowe 140 milionów euro wsparcia dla polskich firm

8 sierpnia br. Komisja Europejska zatwierdziła wart 140 milionów EUR (ponad 670 milionów PLN) pakiet pomocy dla polskich firm dotkniętych sytuacją związaną z inwazją rosyjską na Ukrainę. Wsparcie to stanowi uzupełnienie wcześniej zatwierdzonych form wsparcia w ramach Tymczasowych Kryzysowych Ram Pomocy.

Krajowy Plan Odbudowy, czyli 35 miliardów euro z Funduszu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Po kilkunastu miesiącach oczekiwania, 1 czerwca b.r. Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski o wartości 35 mld euro. Środki pochodzą z Funduszu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności i jest to część szerszej inicjatywy NextGenerationEU, która wspiera inwestycje i reformy we wszystkich krajach UE.

IV konkurs INFOSTARTEG – konkurs promujący rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain

Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, Inteligentna maszyna do zbierania jabłek, Inteligentny dyspozytor korespondencji oraz Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej, to 4 obszary tematyczne na które można uzyskać wsparcie w niedawno ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) IV konkursie INFOSTRATEG. Nabór potrwa do 18 sierpnia 2022 r., a planowany budżet konkursu to 190 mln zł.

Dofinansowanie na projekty w ramach EIC Transition

60,5 mln EUR na projekty w ramach EIC Transition, wspierającego transformację wyników badań zrealizowanych w ramach programów badawczych EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) lub ERC (European Research Council) Proof of Concept w przełomowe innowacje i nowe działalności.

Konkurs na nowe technologie w zakresie energii

Od 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków do II edycji konkursu na “Nowe technologie w zakresie energii”. Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju.

200 mln zł dofinansowania dla szpitali posiadających oddziały zakaźne oraz innych podmiotów leczniczych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy konkurs w ramach unijnego Instrumentu REACT-EU, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Konkurs kierowany jest do oddziałów zakaźnych, pracowni diagnostycznych oraz innych podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym.

Ruszają pierwsze nabory wniosków w ramach Funduszu Modernizacyjnego

Fundusz Modernizacyjny (Fundusz) stanowi nowy instrument modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z założeniami będzie funkcjonował do 2030 r. Co istotne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), będący krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego, w ostatnich tygodniach uruchomił pierwsze konkursy w jego ramach.

Fundusze europejskie na lata 2021-2027 nadal niedostępne, za to Grant rządowy na inwestycje wciąż na preferencyjnych warunkach

W nowej perspektywie 2021-2027 ze środków funduszy unijnych realizowanych będzie kilka programów na poziomie krajowym oraz 16 programów na poziomie regionalnym. Prace nad ich kształtem cały czas trwają i trudno przewidzieć kiedy uruchomione zostaną pierwsze konkursy. W oczekiwaniu na ten moment, warto pamiętać o cały czas dostępnych instrumentach finansowania, w tym np. Grancie rządowym.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) - konsultacje społeczne programu dla rozwoju Polski z uwzględnieniem poprawy jakości środowiska

FEnIKS to największy w Polsce i Unii Europejskiej program wdrażany z pieniędzy unijnych, które zostaną przeznaczone na projekty środowiskowe, energetyczne, transportowe, ale także inwestycje wspierające kulturę i ochronę zdrowia. Łączny budżet tego programu to ponad 25 miliardów euro.

EIC - Motor napędowy innowacji

W marcu 2021 r. Komisja Europejska powołała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) z budżetem na lata 2021-2027 wynoszącym ponad 10 miliardów EUR. Środki te zostaną przeznaczone na projektowanie i rozwój przełomowych innowacji.

Priorytety Programu „Horyzont Europa”

Kontynuując temat bardzo perspektywistycznego dla MŚP i start-upów „Horyzontu Europa” (Program), w niniejszym artykule przedstawiamy szczegóły odnośnie tego Programu. W ostatnich tygodniach Komisja Europejska przyjęła pierwszy plan strategiczny dla „Horyzontu Europa” na lata 2021–2024, w którym określono kluczowe strategiczne kierunki wspierania badań naukowych i innowacji.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - zakończenie konsultacji i podsumowanie zmian

14 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Po zebraniu wszystkich uwag i komentarzy została zorganizowana konferencja podsumowująca wszystkie pytania, wątpliwości, które zostały zgłoszone przed bardzo szeroką grupę zainteresowanych przedsiębiorców, start-upów czy też naukowców.

Założenia Programu „Horyzont Europa"

„Horyzont Europa” (Program) jest unijnym programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji, realizowanym w latach 2021-2027 i stanowi kontynuację pilotażowego programu „Horyzont 2020” realizowanego w ubiegłej perspektywie finansowej.

Piąta nowelizacja Tymczasowych Ram Prawnych

Komisja Europejska opublikowała w ostatnim czasie piątą nowelizację Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Tymczasowe Ramy). Najważniejszymi informacjami dla przedsiębiorców jest zwiększenie kwoty limitu pomocy bezpośredniej w formie np. dotacji do 1,8 mln EUR oraz przedłużenie okresu obowiązywania Tymczasowych Ram do 31 grudnia 2021 r.

Dotacje na projekty B+R w ramach programu AGROTECH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło 10 sierpnia nabór wniosków do programu AGROTECH w ramach którego przeznaczy 100 mln PLN na dotacje dla projektów badawczo-rozwojowych w obszarze bardzo szeroko rozumianego rolnictwa. Dofinansowanie projektów może wynieść nawet 80% kosztów.

Ostatni konkurs dotacyjny Szybka Ścieżka z budżetem 300 mln PLN

NCBR ogłosił ostatni konkurs dotacyjny na projekty badawczo-rozwojowe. Ostatni w tej perspektywie finansowej 2014 - 2020. W praktyce oznacza to ostatni konkurs, w którym przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie a tym samym zarezerwować sobie fundusze na realizację przedsięwzięć rozwojowych w przyszłości. Dofinansowanie projektów może wynieść nawet 80% kosztów.

Dotacje unijne na działalność operacyjną w czasie epidemii

Informacja o możliwości uzyskania dotacji z funduszy unijnych w związku z wystąpieniem Covid-19 wzbudziła spore zainteresowanie przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. W ostatnich dniach weszło w życie oczekiwane rozporządzenie stanowiące podstawę prawną do udzielania dotacji, a już od tego tygodnia pojawiają się pierwsze, atrakcyjne konkursy (np. bony rekompensacyjne dla MŚP z Małopolski).

Niesłabnące zainteresowanie programem GameINN

Pierwszy z artykułów z trzyczęściowego cyklu „GameINN w pigułce”. W materiale przedstawiamy informacje o dotychczasowym zainteresowaniu programem GameINN, wskazując, że dofinansowanie dostępne jest dla każdego podmiotu z branży, niezależnie od jego wielkości i rozpoznawalności.

Harmonogram naborów wniosków w ramach programów regionalnych UE w 2020 roku już dostępny

Dostępny jest już harmonogram naborów wniosków na rok 2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz większości programów regionalnych. Jest to ostatni rok bieżącej perspektywy finansowej UE, a tym samym najlepsza okazja do aplikowania o środki na rozwój przedsiębiorstw. Później czeka nas mniej więcej rok przerwy zanim nowe programy powstaną i zaczną funkcjonować.

Dotacje dla branży gier wideo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło IV edycję konkursu na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych branży gier wideo – program GameINN, który został zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry przy współpracy z PwC.

Ostatnie konkursy dotacyjne w tym roku

W tym roku najprawdopodobniej odbędą się jedne z ostatnich konkursów dotacyjnych, bowiem rok 2020 będzie ostatnim rokiem bieżącej perspektywy finansowej UE. Oznacza to, że w przyszłym roku w budżetach konkursów o dofinansowanie pozostaną jedynie kwoty, wynikające głównie z dotychczasowych oszczędności