W ostatnich miesiącach obserwowany był pomór ryb w Odrze. Katastrofa ekologiczna na rzece miała negatywny wpływ na przedsiębiorców z branży turystycznej gastronomicznej, czy hotelarskiej, którzy prowadzą swoją działalność na terenach przyległych do Odry.

 

24 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze. Minister rodziny i polityki społecznej zapowiedziała, że projektem ustawy Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu, które zostało zaplanowane na 2 września 2022 r. Minister zaznaczyła również, że ustawa będzie dawała delegację do rozporządzenia, co ma skrócić ścieżkę legislacyjną i przyspieszyć wypłatę środków.

 

Kto będzie mógł wnioskować o wsparcie?

  • Wsparciem mają zostać objęte podmioty z  34 powiatów wzdłuż rzeki Odry
  • Szczegółowy katalog podmiotów, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu

 

Jakie warunki należy spełnić?

  • Aby otrzymać wsparcie przedsiębiorca będzie musiał wykazać się spadkiem przychodów powyżej 50 proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub sierpnia ubiegłego roku.

 

Ile wyniesie wsparcie?

  • Jednorazowe świadczenie wyniesie 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.
  • W rozporządzeniu zostaną także wskazane miesiące, za które jednorazowe świadczenie będzie wypłacane.

 

Gdzie i do kiedy trzeba będzie złożyć wniosek?

  • Wnioski będą składane przez przedsiębiorców do ZUS, wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu PUE ZUS.
  • Wnioski o wsparcie dla poszkodowanych  przedsiębiorstw z powiatów nadodrzańskich będzie można składać do 31 grudnia 2022 r. 

Ponadto, ustawa przewiduje, że kwota świadczenia będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie też odprowadzana składka zdrowotna, będzie także zwolniona od egzekucji komorniczej. Świadczenie oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia będą finansowane z Funduszu Pracy.