Zgodnie z doniesieniami prasowymi, rząd po projekcie regulacji w zakresie dopłat do ogrzewania dla gospodarstw domowych oraz wybranych podmiotów (wspólnot mieszkaniowych, szpitali, szkół itp.), planuje również wprowadzenie:

  • dodatkowego systemu dopłat do energii elektrycznej dla firm energochłonnych (tu kluczowa będzie defnicja przedsiębiorstwa energochłonnego); oraz
  • w wybranych przypadkach sprzedaż gazu ziemnego po cenach nie wyższych niż średni koszt jego pozyskania, powiększony o średni ważony koszt kapitału.

Tym samym firmy energochłonne, które szczególnie odczuwają podwyżki cen energii elektrycznej będą mogły liczyć na kolejny system wsparcia związany z rosnącymi cenami energii elektrycznej. Przypomnijmy, że przykładowo tego rodzaju firmy mogą korzystać np. z:

Kluczowe oczywiście pozostaje pytanie jakie będą warunki przyznania tej pomocy. Można założyć, że rząd będzie się poruszać w granicach tymczasowych kryzysowych ram prawnych w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym dokumencie:

  • przedsiębiorstwa energochłonne to przedsiębiorstwa, w przypadku których koszty nabycia produktów energetycznych stanowią co najmniej 3 proc. wartości produkcji; oraz
  • udzielana pomoc może mieć dowolną formę, w tym dotacji bezpośrednich. Łączna kwota pomocy przypadająca na beneficjenta w żadnym momencie nie może przekraczać 30 proc. kosztów kwalifikowalnych i wynosi maksymalnie 2 mln euro. Jeżeli przedsiębiorstwo ponosi straty operacyjne, konieczna może być dalsza pomoc w celu zapewnienia kontynuacji działalności gospodarczej. W tym celu państwa członkowskie mogą przyznać pomoc przekraczającą te pułapy – do 25 mln euro dla odbiorców energochłonnych oraz do 50 mln euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w określonych sektorach, takich jak produkcja aluminium i innych metali, włókien szklanych, masy celulozowej, nawozów lub wodoru oraz wielu podstawowych chemikaliów.

W zakresie sprzedaży gazu po cenach nie wyższych niż średni koszt jego pozyskania, będzie to dotyczyć wyłącznie sprzedaży gazu realizowanego przez spółki PGNiG do wybranych odbiorców takich jak producenci nawozów, producenci mięsa, mleka czy piekarni. Kluczową sprawą oczywiście pozostaje katalog rodzajów działalności, które będą mogły ubiegać się o niższą cenę.