Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
* }

Nowe możliwości dla podatników w zakresie automatyzacji rozliczeń podatku od nieruchomości

Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny, podatnicy podatku od nieruchomości (PoN) mogli w 2020 r. korzystać z szeregu preferencyjnych rozwiązań - od wydłużenia terminów zapłaty podatku, aż po zwolnienia podatkowe za okres od kwietnia do czerwca. Niemniej jednak ten rok powoli dobiega końca, a wraz z nim kończą się korzystne dla podatników rozwiązania. Co więcej, od początku 2021 roku stawki podatku od nieruchomości ulegną zwiększeniu.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2021 roku

W dniu 30 lipca 2020 r. w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów określające wysokość stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Obwieszczenie dotyczy stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów oraz opłaty reklamowej.

Farmy wiatrowe | Zasady opodatkowania niejasne również w zakresie ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania. Czy konieczna okaże się uchwała 7 sędziów NSA?

W lipcu 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawa ta jest określana mianem „ustawy odległościowej”, gdyż jej regulacje w zamierzeniu ustawodawcy miały odnosić się do minimalnej odległości urządzeń wiatrowych od zabudowań (przede wszystkim budynków mieszkalnych). W praktyce okazało się jednak, że przepisy ustawy wkroczyły również w tak odległe od jej głównego celu sfery jak m.in. podatki.