* }

Nowa definicja budowli wciąż bez projektu

Nadal nie znamy szczegółów dotyczących nowej definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r., SK 14/21 obecna definicja jest niekonstytucyjna, niemniej domniemanie konstytucyjności zostało “przedłużone” do końca 2024 r. Oznacza to, że od stycznia 2025 r. podatnicy powinni deklarować podatek z uwzględnieniem nowych przepisów, których w obecnym momencie nie ma nawet w fazie oficjalnego projektu.

Definicja budowli niezgodna z Konstytucją. Szykują się ogromne zmiany w podatku od nieruchomości

W wyroku z dnia 4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął, że definicja budowli na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją i zobowiązał ustawodawcę do nowelizacji przepisów, która powinna wejść w życie już w 2025 r. Będzie to najprawdopodobniej największa zmiana przepisów wpływająca na podatek od nieruchomości od lat.

RET Alert | Przedsiębiorcy zapłacą wyższy podatek od budynków mieszkalnych?

W styczniu Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na interpelację poselską w sprawie opodatkowania budynków mieszkalnych zajętych na działalność gospodarczą. Odpowiedź Ministerstwa wpisuje się w niekorzystną linię orzeczniczą dotyczącą opodatkowania budynków mieszkalnych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmu. Podejście prezentowane przez fiskusa pozostawia jednak pewne wątpliwości.

RET Alert | Obiekt będący budowlą, jeśli wpisuje się w definicję budynku, powinien być opodatkowany jako budynek - uchwała NSA

NSA w składzie siedmiu sędziów jednomyślnie podjął uchwałę, zgodnie z którą obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (upol), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek.

Zwolnienie dla infrastruktury kolejowej z ograniczeniami

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiana przepisów ma na celu doprecyzowanie zakresu zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura kolejowa i nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej.

RET Alert | Jak ustalić podstawę opodatkowania dla budynków?

W polskim systemie prawnym istnieje kilka definicji pojęcia powierzchni użytkowej. Jedna z nich została również zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie dotyczącym podatku od nieruchomości. Z uwagi na różnice pomiędzy danymi normami podatnicy często spotykają się z problemami przy ustalaniu prawidłowej podstawy opodatkowania dla budynków podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Czy zapłacimy podatek od paczkomatów?

Paczkomaty, czyli urządzenia przechowujące przesyłki zyskują coraz większą popularność. Nie dziwi zatem fakt, że urządzenia te wzbudziły zainteresowanie organów podatkowych, które starają się przeforsować pogląd, zgodnie z którym paczkomaty stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości (PoN). Jednak nie jest to kwestia tak oczywista, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka.

Obowiązek podatkowy w przypadku nabycia nowo wybudowanego budynku lub budowli

W praktyce zdarzają się przypadki, że w tym samym roku, w którym zakończono budowę budynku, następuje jego zbycie. W takim przypadku pojawia się wątpliwość czy obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości dla nowego właściciela powinien powstać od początku kolejnego roku (jak dla nowego budynku) czy może od miesiąca następującego po nabyciu (jak w przypadku sprzedaży). Odpowiedź na to pytanie może mieć bardzo dalekie skutki, jeżeli chodzi o obciążenia podatkowe.

Nowe możliwości dla podatników w zakresie automatyzacji rozliczeń podatku od nieruchomości

Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny, podatnicy podatku od nieruchomości (PoN) mogli w 2020 r. korzystać z szeregu preferencyjnych rozwiązań - od wydłużenia terminów zapłaty podatku, aż po zwolnienia podatkowe za okres od kwietnia do czerwca. Niemniej jednak ten rok powoli dobiega końca, a wraz z nim kończą się korzystne dla podatników rozwiązania. Co więcej, od początku 2021 roku stawki podatku od nieruchomości ulegną zwiększeniu.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2021 roku

W dniu 30 lipca 2020 r. w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów określające wysokość stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Obwieszczenie dotyczy stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów oraz opłaty reklamowej.

Farmy wiatrowe | Zasady opodatkowania niejasne również w zakresie ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania. Czy konieczna okaże się uchwała 7 sędziów NSA?

W lipcu 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawa ta jest określana mianem „ustawy odległościowej”, gdyż jej regulacje w zamierzeniu ustawodawcy miały odnosić się do minimalnej odległości urządzeń wiatrowych od zabudowań (przede wszystkim budynków mieszkalnych). W praktyce okazało się jednak, że przepisy ustawy wkroczyły również w tak odległe od jej głównego celu sfery jak m.in. podatki.