Wydawca / Publisher: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Warszawa, ISSN 2719-6151

Redaktor Naczelny / Editor in Chief: Maciej Stępień

Redaktorzy / Editors: Agata Szylińska, Mikołaj Kiełpsz, Mateusz Wicher, Mikołaj Kondej

 

Kontakt z redakcją / Contact with the editorial team:

pl_studio@pwc.com