Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
* }

Zmiany w 2021 w uldze abolicyjnej

Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

Ulga mieszkaniowa 2021

Sprzedając prywatną nieruchomość w okresie 5-letnim, o którym mowa w ustawie o PIT, można skorzystać ze zwolnienia podatkowego, czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Dzięki zmianom w ustawie o PIT obowiązującym od 2019 podatnik ma na to 3  lata od końca roku podatkowego, w którym sprzedał nieruchomość.

Ulgi i odliczenia w PIT za 2020

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności 2020 roku związane z pandemią COVID-19, ustawodawca oprócz dotychczas obowiązujących odliczeń podatkowych, takich jak ulga z tytułu wychowywania dzieci, odliczenie Internetu, odliczanie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), ulga rehabilitacyjna czy odliczenie darowizn przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, czy darowizn realizowanych przez honorowych dawców krwi, przewidział nowe ulgi i zwolnienia, związane z COVID-19.

Podatek dla najbogatszych – danina solidarnościowa 2020

Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekroczył 1.000.000 zł. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Ulga rehabilitacyjna za rok 2020

W rocznym rozliczeniu podatkowym za rok 2020 podatnik może korzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Ulga na IKZE 2020

W rozliczeniach podatku za rok 2020 odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Kwota limitu IKZE wynosi w 2020 r. 6 272,40 zł.

Ulga dla młodych 2020/2021

Od 1 sierpnia 2019 r., zwolnione są z podatku PIT przychody osiągnięte przez podatnika do dnia jego 26. urodzin. Młodzi pracownicy w praktyce dostają więc większe wynagrodzenie „na rękę”, pracodawca nie musi bowiem odprowadzać od ich pensji zaliczek na podatek dochodowy.

Opodatkowanie najmu - zmiany od 2021

Bardzo dobre informacje dla przedsiębiorców i osób zarabiających na wynajmie nieruchomości. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w zasadach opodatkowania niektórych przychodów z działalności gospodarczej.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczająca tzw. “ulgę abolicyjną”, została podpisana przez Prezydenta i obecnie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. W praktyce wprowadzone regulacje mogą przełożyć się na znaczny wzrost opodatkowania, dla osób wykonujących pracę poza Polską.