English

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,  ograniczająca tzw. “ulgę abolicyjną”, została podpisana przez Prezydenta i obecnie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.  W praktyce wprowadzone regulacje mogą przełożyć się na znaczny wzrost opodatkowania, dla osób wykonujących pracę poza Polską.

 

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna została wprowadzona w 2008 r. jako metoda na wyrównanie sytuacji podatkowej osób pracujących w różnych krajach za granicą a stosujących różne metody unikania podwójnego opodatkowania.

Ulga jest stosowana do metody odliczenia proporcjonalnego, którą  stosuje się w sytuacji gdy nie zawarto umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz gdy taka umowa przewiduje zastosowanie tej metody.

Ulga abolicyjna prowadzi  do zrównania sytuacji osób, które pracowały w krajach, gdzie stosowano inną korzystniejszą metodę unikania podwójnego opodatkowania tzw. wyłączenia z progresją. 

 

 

Jak działa ulga abolicyjna?

Prawo do ulgi abolicyjnej przysługuje podatnikom, którzy osiągnęli dochody z pracy, działalności wykonywanej osobiście i działalności gospodarczej.

Prawo do skorzystania z ulgi nie jest uzależnione od faktu, czy z krajem z którego pochodzi dochód zawarto umowę, czy nie.

Efektem zastosowania ulgi abolicyjnej jest to, że osoba uzyskująca dochody za granicą nie musi w Polsce dopłacać różnicy między podatkiem zagranicznym a polskim. Dochód taki traktowany jest jak zwolniony z opodatkowania w Polsce, tak jak przy metodzie wyłączenia z progresją.

W efekcie dochód zagraniczny należy jedynie wykazać, bez obowiązku zapłaty dodatkowego podatku.

 

Ograniczenie ulgi

28 listopada Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma mocno ograniczyć możliwości stosowania ulgi abolicyjnej.

Skutkiem takich zmian będzie znaczny wzrost obciążeń podatkowych osób wykonujących pracę za granicą i pozostającymi polskimi rezydentami podatkowymi.

Zgodnie z nowym projektem ustawy stosowanie ulgi zostanie ograniczone do kwoty nieprzekraczającej 1360 zł. De facto oznacza to likwidację ulgi abolicyjnej. 

Nowelizacja przewiduje również, że ulga nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do osób wykonujących pracę lub usługi poza terytorium lądowym państw (np. marynarzy). Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu z pierwotną wersją projektu nowelizacji.

 

Likwidacja ulgi abolicyjnej a MLI

Polska ratyfikowała konwencję MLI, w ramach której zmienia się metodę unikania podwójnego opodatkowania na metodę proporcjonalnego odliczenia w kilkudziesięciu umowach, które ma Polska z innymi krajami. Stąd zastosowanie potencjalnie tej ulgi mogło mieć szerszy charakter niż dotychczas.

 

Co to dla mnie oznacza

Jeśli ulga abolicyjna zostanie ograniczona do kwoty nieprzekraczającej 1360 zł, więcej osób pracujących za granicą może mieć potencjalnie obowiązek wykazania i zapłaty podatku również w Polsce.

Dodatkowo warto sprawdzać, które kraje ratyfikowały Konwencję MLI zmieniającą metodę unikania podwójnego opodatkowania. Planowane wejście w życie przepisów ograniczających   ulgę abolicyjną od stycznia 2021 może wpłynąć na opodatkowanie dochodów na przykład z krajów takich jak Wielka Brytania, Austria, Irlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rosja, Holandia, Dania, Norwegia, Islandia, Japonia, Belgia, Malta Ukraina, Cypr, Portugalia.