Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
* }

MF zmienia stanowisko w zakresie uzupełnień MDR

W dniu 26 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Finansów zmieniło treść jednej z odpowiedzi na pytania w zakresie interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Zmiana stanowiska MF będzie miała doniosłe znaczenie dla praktyki raportowania schematów podatkowych. MF przestał akceptować dokonywanie przez raportujących „korekt” błędnie złożonych raportów w drodze ich uzupełnienia.

NSA: tak dla interpretacji indywidualnych w zakresie MDR

W wyroku z 28 stycznia 2021 r. (sygn. I FSK 1703/20) Naczelny Sąd Administracyjny po raz pierwszy odniósł się w wyroku do problematyki wydawania interpretacji indywidualnych w odniesieniu do przepisów MDR. NSA stwierdził, że obowiązki prawno-podatkowe związane z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych, objęte są zakresem postępowania interpretacyjnego na podstawie art. 14b i nast. Ordynacji podatkowej.

MF po raz kolejny zaktualizowało odpowiedzi na pytania dotyczące MDR

W dniu 29 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na kolejne pytania w zakresie interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Ministerstwo Finansów odniosło się do tego, czy banki pełniące rolę wspomagającego mają obowiązek pozyskiwania dodatkowego oświadczenia dotyczącego spełnienia przez klienta kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Dyrektor KIS odpowie w końcu na wątpliwości dotyczące MDR?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie odmawia wszczynania postępowań w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Początkowo takie podejście było akceptowane przez sądy administracyjne. Ostatnio jednak coraz więcej sądów staje po stronie podatników uznając, że przepisy o MDR także mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnych.

Podcast | Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Od 1 stycznia 2019 niektóre podmioty zobowiązane są do przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR - Mandatory Disclosure Rules). Eksperci PwC Paweł Stec i Maciej Nowicki omawiają podstawowe pojęcia związane z tymi regulacjami. (Podcast)

Pierwsze posiedzenie Forum MDR już za nami

Wczoraj (21 października 2019 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie, zorganizowanego przez Ministerstwo Finansów, Forum MDR. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa celem Forum ma być dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi MDR w celu wsparcia opracowania takich rozwiązań w zakresie informowania o schematach podatkowych, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak również będą akceptowane przez uczestników rynku i skuteczne w praktyce gospodarczej.

Wypłata dywidendy na rzecz nierezydenta powyżej 25 milionów obowiązkowa do zaraportowania tylko raz w roku

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zmienione przepisy Ordynacji podatkowej wprowadziły obowiązkowe raportowanie tzw. schematów podatkowych (MDR). Zgodnie z regulacją przewidzianą w art. 86a § 1 pkt 1 lit. c Ordynacji Podatkowej, inna cecha szczególna jest spełniona, jeżeli dochody (przychody) nierezydenta, wynikające lub oczekiwane w związku z wykonaniem uzgodnienia, przekraczają łącznie w trakcie roku kalendarzowego kwotę 25 000 000 zł.

Planowane zmiany przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych

W dniu 23 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji dnia został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa dopełnia transpozycję dyrektywy MDR 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. w zakresie m.in. retrospektywnego raportowania MDR przez wspomagających oraz uzupełnienia listy terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową o unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Projekt nowelizacji przepisów o MDR

W dniu 23 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustaw o CIT, wymianie informacji z innymi państwami, a także niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów przewiduje m.in. zmiany w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Dyrektywa DAC6 w 90 sekund

Dyrektywa DAC6 w 90 sekund

Projekt objaśnień w sprawie informacji o schematach podatkowych (MDR) – obowiązek posiadania procedury wewnętrznej

21 grudnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień („Projekt objaśnień”) do przepisów dotyczących wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Z Projektu objaśnień wynika, że obowiązek posiadania tzw. wewnętrznej procedury będzie ciążył nie tylko na spółkach doradztwa podatkowego.