English

 

Zgodnie z zapowiedziami na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia mocą którego odwołuje się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 z dniem 1 lipca 2023 r.

W związku z tym, że dotychczas stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał “do odwołania”, należy uznać, że w świetle przyjętych założeń dzień ten będzie ostatnim dniem jego obowiązywania. Od 1 lipca częściowe zawieszenie terminów raportowania MDR zostanie zatem zniesione.

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje na terytorium Polski od 16 maja 2022 r. Jego wprowadzeniu towarzyszyło zawieszenie terminów na raportowanie tzw. krajowych schematów podatkowych.

Z uwagi na fakt, że na mocy przepisów Tarczy Antykryzysowej i wydawanych przez Ministra Zdrowia rozporządzeń faktycznie terminy na raportowanie krajowych schematów podatkowych nie biegną od 31 marca 2020 r., z perspektywy planowanych zmian zasadnym jest dokonanie w organizacjach przeglądu obowiązków MDR w horyzoncie czasowym sięgającym jeszcze 2019 r.