English

 

14 lutego 2023 r. ministrowie gospodarki i finansów państw członkowskich UE zdecydowali w ramach ECOFIN o wpisaniu Federacji Rosyjskiej do unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej (tzw. rajów podatkowych). Będzie to wiązało się z szeregiem konsekwencji na gruncie podatków. Jedną z najbardziej doniosłych z nich będzie konieczność identyfikacji schematów podatkowych transgranicznych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi z Rosji. 

 

Zaktualizowana lista została wczoraj opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poza Rosją, znalazły się na niej także Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kostaryka i Wyspy Marshalla. 

Obecnie unijna lista rajów podatkowych obejmuje zatem następujące państwa: 

 1.   Samoa Amerykańskie
 2.   Anguilla
 3.   Bahamy
 4.   Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 5.   Kostaryka
 6.   Fidżi
 7.   Guam
 8.   Wyspy Marshalla
 9.   Palau
 10.   Panama
 11.   Federacja Rosyjska
 12.   Samoa
 13.   Trynidad i Tobago
 14.   Turks i Caicos
 15.   Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 16.   Vanuatu

 

Kiedy transakcja z Rosją będzie schematem podatkowym?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej w przypadku wystąpienia płatności podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu do podmiotu powiązanego z siedzibą, zarządem lub miejscem zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tym wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych), a zatem między innymi z Rosją, należy z zasady zidentyfikować schemat podatkowy. 

Co istotne, przesłanką wystąpienia schematu podatkowego w takim przypadku nie jest ani wystąpienie korzyści podatkowej, ani nawet działanie w celu jej osiągnięcia. Bez znaczenia pozostaje też wartość transakcji (schematem może być nawet transakcja mająca za przedmiot np. towar o wartości 1 zł). 

Warto też zwrócić uwagę, że przepisy o raportowaniu schematów podatkowych niezależnie definiują, które podmioty należy uznawać za powiązane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianego wyżej zagadnienia, zachęcamy do kontaktu z nami.