* }

VAT-OSS jako rozszerzenie tzw. małego punktu kompleksowej obsługi VAT-MOSS

Do dnia publikacji niniejszego artykułu nie został przyjęty przez Sejm projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący zmiany w opodatkowaniu VAT sektora e-commerce. Przypominamy, że docelowo nowe zasady opodatkowania handlu internetowego mają obowiązywać w całej UE już od 1 lipca br. Ewentualne opóźnienia związane z wprowadzeniem pakietu mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw z tej branży.

E-Commerce VAT package 2021 | Poznaj nowe zasady rozliczeń i przygotuj swój biznes na nadchodzące zmiany

Z uwagi na kryzys związany z COVID-19, w dniu 8 maja 2020 r. Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie terminu wprowadzenia pakietu nowych regulacji VAT w handlu elektronicznym. Pierwotnie zmiany miały obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., jeżeli jednak złożony wniosek zaakceptuje Rada UE zmiany wejdą w życie 1 lipca 2021 r. Natomiast już teraz warto przyjrzeć się najważniejszym założeniom nowego modelu rozliczeń VAT, z którym będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy działający na unijnym rynku e-commerce.