W dniu 29 października 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji m.in. ustawy o VAT, przewidujący zmiany w opodatkowaniu VAT sektora e-commerce od 1 lipca 2021 r. Projekt obecnie jest na etapie konsultacji.

 

Etap legislacyjny

Powyższy projekt stanowi implementację do krajowych przepisów rozwiązań przewidzianych w tzw. pakiecie VAT e-commerce, składającym się przede wszystkim z Dyrektywy Rady UE nr 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r. oraz Dyrektywy Rady UE nr 2019/1995 z 21 listopada 2019 r. oraz towarzyszących im aktów wykonawczych.

Podobnie jak na poziomie całej UE, zmiany w ustawie ustawie o VAT mają na celu uproszczenie obowiązków związanych z rozliczaniem VAT w sektorze e-commerce oraz uszczelnienie poboru podatku w transgranicznym handlu elektronicznym w modelu B2C.

 

Zmiany przewidziane w projekcie

 • Odejście od dotychczasowego modelu sprzedaży wysyłkowej;
 • Zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (“WSTO”) i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich (“SOTI”);
 • Ustalenie progu kwotowego 10 000 EUR (jednolitego dla całej UE), powyżej którego miejscem opodatkowania VAT sprzedaży w modelu B2C przestaje być kraj siedziby sprzedawcy - co powoduje konieczność opodatkowania dostaw w kraju konsumenta wg właściwych w tym kraju stawek VAT;
 • Kalkulacja progu 10 000 EUR (netto) obejmie sumę wszystkich WSTO jak i usług TBE (usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) świadczonych na rzecz konsumentów w UE;
 • Wprowadzenie VAT-OSS będącego rozszerzeniem tzw. małego punktu kompleksowej obsługi VAT-MOSS;
 • Możliwość rozliczenia w VAT-OSS obejmie zarówno usługi TBE, jak i inne usługi świadczone w relacjach B2C, WSTO oraz niektóre krajowe dostawy towarów;
 • Nałożenie na elektroniczne platformy sprzedażowe odpowiedzialności za rozliczenie VAT w przypadku pośredniczenia w dokonywaniu sprzedaży na rzecz konsumentów w UE w wybranych przypadkach;
 • Całkowite zniesienie zwolnienia z VAT importu przesyłek o niskiej wartości (do 22 EUR), który w Polsce już wcześniej został zniesiony dla zamówień wysyłkowych, w tym transakcji e-commerce;
 • Wprowadzenie nowego modelu zgłaszania i płatności VAT od sprzedaży na odległość towarów o niskiej wartości (do 150 EUR), importowanych z krajów trzecich lub terytoriów trzecich (Import One Stop Shop - IOSS oraz model alternatywny dla podmiotów niekorzystających z IOSS).

 

Wpływ na prowadzenie biznesu

Wyrównanie szans przedsiębiorstw unijnych w wyniku proponowanych uproszczeń oraz obniżenie transgranicznych kosztów obsługi podatku VAT powinno spowodować wzrost handlu B2C między państwami członkowskimi UE.

Najczęściej komentowanymi i budzącymi największe zainteresowanie medialne są zmiany, jakie czekają platformy elektroniczne, które pośrednicząc w sprzedaży na rzecz konsumentów w UE mogą zostać uznane za uczestnika transakcji. W takiej sytuacji, w oparciu o nowe regulacje będą one traktowane jakby same nabyły towar od pierwotnego sprzedawcy i sprzedały ten towar konsumentowi. W efekcie zostaną zobowiązane do poboru i rozliczenia VAT. Należy jednak mieć na względzie, że odpowiedzialność platformy za pobór VAT dotyczyć będzie co do zasady dwóch przypadków:

 • SOTI w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, oraz
 • dostawy towarów w relacjach B2C na terenie UE (dostawa lokalna na terenie jednego państwa członkowskiego lub sprzedaż do innego państwa UE) dokonywanej przez dostawcę spoza UE.

Przedsiębiorcy prowadzący platformy elektroniczne powinni spodziewać się rozszerzenia obowiązków raportowania VAT oraz podjąć działania w celu przygotowania i wprowadzenia odpowiednich procedur wewnętrznych, umożliwiających analizę sprzedaży kreującej po ich stronie obowiązek poboru i rozliczenia VAT.

Dla przedsiębiorców unijnych sprzedających samodzielnie towary online w relacjach B2C istotne jest ujednolicenie na poziomie całej UE progu 10 000 EUR po przekroczeniu, którego zmieni się miejsce opodatkowania VAT wielu dostaw towarów / świadczenia usług na rzecz konsumentów. 

Ze względu na proponowaną, relatywnie niską wysokość progu, należy mieć na uwadze prawdopodobieństwo rejestracji VAT w poszczególnych krajach, gdzie dotychczas nie było takiego obowiązku. Rejestracja i prowadzenie rozliczeń VAT w poszczególnych krajach związane są z koniecznością ponoszenia szeregu kosztów, dlatego warto rozważyć skorzystanie z VAT-OSS.

Rozliczenie poprzez VAT-OSS to również konieczność stosowania stawek VAT właściwych dla kraju konsumenta, wymagająca zapoznania z właściwymi przepisami poszczególnych krajów członkowskich UE.

Istotne zmiany czekają również sprzedawców spoza UE, których towary będą droższe o podatek VAT już od pierwszej złotówki, a dodatkowo będą oni w określonych przypadkach zobowiązani do ustanowienia pośrednika mającego siedzibę w UE w celu rozliczenia VAT.