W dniu 11 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Finansów ponownie zaktualizowało treść pytań i odpowiedzi w zakresie interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Niektóre poglądy Ministerstwa mogą budzić wątpliwości na gruncie interpretacji przepisów Ordynacji podatkowej. Więcej wiemy też o statystykach MDR.

 

Wśród pięciu “nowych” pytań, na szczególną uwagę zasługuje następujące: Co należy zrobić w sytuacji obowiązku złożenia MDR-3 przez korzystającego, jeżeli promotor nie wskazał korzystającemu numeru schematu podatkowego ani UPO, a termin złożenia deklaracji (a tym samym MDR-3) jest krótszy niż termin na złożenie informacji MDR-1. Czy w takim przypadku korzystający powinien najpierw złożyć samodzielnie MDR-1?”. 

Podjęte przez MF zagadnienie ma istotne znaczenie praktyczne z uwagi na fakt, że w odniesieniu do wielu stosowanych w praktyce schematów podatkowych termin złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej okresu rozliczeniowego objętego informacją MDR-3 jest krótszy niż termin na przekazanie informacji o samym schemacie (MDR-1).

MF wskazał, że : W przypadku, gdy korzystający u którego powstał obowiązek złożenia informacji MDR-3 nie otrzymał od promotora NSP ani UPO, rekomendowaną procedurą jest, w pierwszej kolejności, zaraportowanie zastosowanego schematu podatkowego na formularzu MDR-1. Następnie po uzyskaniu NSP, możliwe będzie przekazanie informacji MDR-3, która będzie zawierała NSP oraz wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego”. Powyższe stanowisko może budzić wątpliwości z punktu widzenia “bezpieczeństwa” osób raportujących schematy podatkowe (ich odpowiedzialności karnej skarbowej). Przepisy Ordynacji podatkowej określają bowiem jednoznacznie termin na złożenie informacji o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3), wiążąc go z terminem na złożenie deklaracji w danym podatku.

MF odniosło się też do kilku mniej kontrowersyjnych zagadnień. Dotyczą one w szczególności podpisywania informacji MDR-1 i MDR-4 oraz zawiadomienia MDR-2. Wskazano także, iż “nie ma potrzeby składania „zerowego” MDR-4, w przypadku kiedy promotor w danym kwartale nie udostępnił żadnego schematu podatkowego standaryzowanego”

Warto dodać, że w ramach poprzedniej aktualizacji pytań i odpowiedzi w zakresie MDR MF przesądził, że wydłużenie terminu na złożenie deklaracji podatkowej powoduje także wydłużenie terminu na złożenie informacji MDR-3. Rozwiało to pojawiające się wątpliwości, czy niedawne przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT-8 wywołało taki właśnie skutek.

Należy zwrócić uwagę, że od wczoraj na stronie MF istnieje możliwość zapoznania się z aktualnymi na 31 marca 2022 r. Statystykami raportowania schematów podatkowych w Polsce.