English

 

Do końca 2022 r. Polska będzie zobowiązana do wdrożenia tzw. Dyrektywy DAC7, wprowadzającej nowe obowiązki w zakresie wymiany i przekazywania informacji o rozliczeniach podatkowych. Nowa regulacja nałoży obowiązki raportowe na operatorów platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi. Raportowaniu będą podlegały dochody osiągnięte przez sprzedawców towarów i usług za pośrednictwem takich platform.

 

Nowe regulacje dotkną zarówno platformy z obszaru Unii Europejskiej (w tym Polski) jak i państw trzecich.

Raportowaniu będą podlegały m.in. następujące aktywności:

  • Wynajem nieruchomości,
  • Świadczenie usług osobistych,
  • Sprzedaż towarów,
  • Wynajem środków transportu,

Informacje, które będą podlegały przekazaniu, będą obejmowały dane sprzedawców oraz dane o osiągniętych przez nich przychodach za pośrednictwem tych platform . W przypadku wynajmu nieruchomości, będzie również należało ujawnić dane dotyczące tej nieruchomości, takie jak adres oraz długość okresu wynajmu w roku.

Informacje będą raportowane organom podatkowym, które z kolei będą zobowiązane do przekazania tych informacji właściwym organom pozostałych Państw Członkowskich UE. Dodatkowo operator platformy będzie zobowiązany poinformować sprzedawców o zakresie danych przekazywanych organom podatkowym.

Oznaczać to będzie dla polskich operatorów platform cyfrowych konieczność dostosowania procesów biznesowych w celu:

  • Analizy oraz ewentualnego dostosowania modelu biznesowego pod kątem obowiązków raportowych,
  • Dostosowania procesu onboardingu nowych klientów oraz pozyskiwania informacji o klientach istniejących w celu rozszerzenia zakresu pozyskiwanych informacji,
  • Rewizji regulaminów i warunków świadczenia usług,
  • Przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród uczestników platform,
  • Dostosowania systemów informatycznych celem gromadzenia i przetwarzania pozyskanych informacji,
  • Zapewnienia właściwych kontroli biznesowych nad procesem gromadzenia informacji i ich raportowania, a także ich archiwizacji.

Charakter zmian wskazuje, że operatorzy platform cyfrowych będą musieli zaangażować szerokie grono specjalistów (nie tylko służby podatkowe lub prawne) celem wypełnienia obowiązków wskazywanych w nowych przepisach, dlatego już teraz warto podjąć działania zmierzające do przygotowania się na nadchodzące zmiany.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotowego obowiązku, zachęcamy do kontaktu.