Chociaż pierwsze posiedzenie miało charakter w dużej mierze organizacyjny, przedstawiono kilka konkretnych informacji. Ministerstwo Finansów zapowiedziało między innymi, iż nie planuje zniesienia innych szczególnych cech rozpoznawczych, które obligują do zgłaszania:

1) uzgodnień, których wpływ na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego przekracza 5 mln zł,