English

 

20 lutego 2024 r. ministrowie gospodarki i finansów państw członkowskich UE zdecydowali w ramach ECOFIN o aktualizacji unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej (tzw. rajów podatkowych). 

 

Zaktualizowana lista została zamieszczona w załączniku I do konkluzji Rady o unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Rada zdecydowała się usunąć  cztery kraje z prowadzonego wykazu: Bahamy, Belize, Seszele oraz Turks i Caicos. 

Obecnie unijna lista rajów podatkowych obejmuje zatem następujące państwa: 

 1. Samoa Amerykańskie
 2. Antigua i Barbuda
 3. Anguilla
 4. Fidżi
 5. Guam
 6. Niezależne Państwo Samoa
 7. Palau
 8. Panama
 9. Federacja Rosyjska
 10. Trynidad i Tobago
 11. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 12. Vanuatu

Należy jednak zwrócić uwagę, że Seszele pozostają na listach krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych, określonych w Rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r.

 

Kiedy transakcje z “rajami podatkowymi” będą schematem podatkowym?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej w przypadku wystąpienia płatności podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu do podmiotu powiązanego z siedzibą, zarządem lub miejscem zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tym wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych) należy z zasady zidentyfikować schemat podatkowy. 

Co istotne, przesłanką wystąpienia schematu podatkowego w takim przypadku nie jest ani wystąpienie korzyści podatkowej, ani nawet działanie w celu jej osiągnięcia. Bez znaczenia pozostaje też wartość transakcji (schematem może być nawet transakcja mająca za przedmiot np. towar o wartości 1 zł). 

Warto też zwrócić uwagę, że przepisy o raportowaniu schematów podatkowych niezależnie definiują, które podmioty należy uznawać za powiązane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianego wyżej zagadnienia, zachęcamy do kontaktu z nami.