Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zmienione przepisy Ordynacji podatkowej wprowadziły obowiązkowe raportowanie tzw. schematów podatkowych (MDR). Zgodnie z regulacją przewidzianą w art. 86a § 1 pkt 1 lit. c Ordynacji Podatkowej, inna cecha szczególna jest spełniona, jeżeli dochody (przychody) nierezydenta, wynikające lub oczekiwane w związku z wykonaniem uzgodnienia, przekraczają łącznie w trakcie roku kalendarzowego kwotę 25 000 000 zł.

W praktyce, cecha ta może dotyczyć wypłaty dywidendy na kwotę powyżej 25 milionów do np. zagranicznego udziałowca. Przy obecnej praktyce stosowania regulacji MDR, niepewność podatników wzbudzała sytuacja, gdy spółka wypłaciła już dywidendę przekraczającą limit i zgłosiła to szefowi KAS, a następnie planowała wypłacić w tym samym roku i do tego samego podmiotu zagranicznego ponownie należność z tego tytułu.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości w tym zakresie, stwierdzając w odpowiedzi na pytanie DGP, iż „dokonanie w trakcie tego samego roku kalendarzowego kolejnej płatności z tego samego tytułu do tego samego podmiotu (nierezydenta) nie prowadzi do powstania odrębnego obowiązku raportowania schematu podatkowego”.