9 listopada 2022 r. Polska podpisała wielostronne porozumienie w sprawie automatycznej wymiany informacji o dochodach uzyskanych za pośrednictwem platform cyfrowych (ang. the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information on Income Derived through Digital Platforms, “DPI MCAA”). W efekcie, informacje przekazywane przez operatorów platform cyfrowych będą podlegać wymianie nie tylko między państwami Unii Europejskiej.

 

Do końca 2022 r. Polska jest zobowiązana do wdrożenia Dyrektywy DAC7 (Dyrektywa Rady UE 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r.), która nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych. Zgodnie z Dyrektywą DAC7, operatorzy platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi będą zobowiązani do przekazywania właściwym organom podatkowym informacji m.in. o dochodach osiągniętych za pośrednictwem platform przez sprzedawców.

O głównych postanowieniach Dyrektywy DAC7 oraz założeniach polskich regulacji, pisaliśmy w artykułach z dnia 25 marca 2022 r. i 14 lipca 2022 r.

 

Co zmienia porozumienie DPI MCAA?

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy DAC7, informacje zbierane przez operatorów platform cyfrowych będą przekazywane do właściwego organu podatkowego państwa członkowskiego UE i w następnej kolejności podlegały automatycznej wymianie między państwami członkowskimi. 

Podpisanie porozumienia DPI MCAA przez Polskę oznacza, że informacje gromadzone przez operatorów platform cyfrowych w Polsce, czy dotyczące polskich sprzedawców będą podlegać wymianie nie tylko między państwami UE, ale również państwami, które nie będąc państwami członkowskimi UE zdecydowały się podpisać porozumienie DPI MCAA

W dniu 9 listopada 2022 r. porozumienie DPI MCAA podpisało ponad 20 państw. Oprócz Polski i części państw członkowskich UE, wśród sygnatariuszy znalazły się m.in. Wielka Brytania, Norwegia i Argentyna.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianych regulacji, zachęcamy do kontaktu.