Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

Obecnie parlament pracuje nad projektem ustawy, której celem jest zmiana, między innymi, przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). 

Planowane zmiany obejmują:

Obowiązek ponownego raportowania transgranicznych schematów podatkowych

Zgodnie z projektem, podmioty, które raportowały transgraniczne schematy podatkowe, w przypadku których pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 marca 2020 r., mogą być zobowiązane do ich ponownego zgłoszenia, z uwzględnieniem nowych wymogów formalnych (m.in. w oparciu o nowy schemat zgłoszenia).

Ustawa przewiduje, że zgłoszenie powinno zostać dokonane:

  • przez promotorów - do 31 maja 2020 r. 
  • przez korzystających - do 30 lipca 2020 r. 
  • przez wspomagających - do 31 sierpnia 2020 r. 

Co do zasady gdy schemat został już zaraportowany, obowiązek jego ponownego zgłoszenia będzie ciążył na podmiocie, który pierwotnie dokonał raportowania. 

Obowiązek retrospektywnego raportowania przez wspomagających

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisów wspomagający nie byli zobowiązani do retroaktywnego raportowania schematów podatkowych. Projekt zmienia tę zasadę w odniesieniu do schematów transgranicznych, co oznacza nałożenie na wspomagających obowiązku raportowania schematów, względem których pierwszej czynności związanej z wdrożeniem dokonano po 25 czerwca 2018 r. 

Unieważnienie numerów NSP schematów transgranicznych

Zgodnie z nowelizacją numery NSP nadane dotychczas schematom transgranicznym zostaną unieważnione.