English

 

W dniu 25 czerwca 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę, której celem jest zmiana, między innymi, przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Ponadto, w dniu 30 czerwca 2020 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Finansów odraczające terminy ponownego raportowania.

Zmiany obejmują:

 

Obowiązek ponownego raportowania transgranicznych schematów podatkowych

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, podmioty, które raportowały transgraniczne schematy podatkowe, w przypadku których pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., mogą być zobowiązane do ich ponownego zgłoszenia, z uwzględnieniem nowych wymogów formalnych (m.in. w oparciu o nowy schemat zgłoszenia).

Rozporządzenie przewiduje, że zgłoszenie powinno zostać dokonane:

  • przez promotorów – do 31 grudnia 2020 r.,
  • przez korzystających – do 31 stycznia 2021 r.,
  • przez wspomagających – do 28 lutego 2021 r. 

Co do zasady, gdy schemat został już zaraportowany, obowiązek jego ponownego zgłoszenia będzie ciążył na podmiocie, który pierwotnie dokonał raportowania.

 

Obowiązek retrospektywnego raportowania przez wspomagających

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisów, wspomagający nie byli zobowiązani do retroaktywnego raportowania schematów podatkowych. Ustawa zmienia tę zasadę w odniesieniu do schematów transgranicznych, co oznacza nałożenie na wspomagających obowiązku raportowania schematów, względem których pierwszej czynności związanej z wdrożeniem dokonano po 26 czerwca 2018 r.

Unieważnienie numerów NSP schematów transgranicznych

Zgodnie z nowelizacją, NSP nadane dotychczas schematom transgranicznym zostały unieważnione z dniem 1 lipca 2020 r.