English

 

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia mocą którego z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy będzie rozpoczęcie biegu (lub odwieszenie) dotychczas zawieszonych (lub przedłużonych) terminów raportowania tzw. schematów podatkowych krajowych.

 

Stan zagrożenia epidemicznego, a także stan epidemii obowiązywały na terytorium Polski naprzemiennie w okresie od 14 marca 2020 r.  Ich wprowadzeniu towarzyszyło zawieszenie terminów na raportowanie krajowych schematów podatkowych.

Na mocy przepisów Tarczy Antykryzysowej terminy realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie MDR nie rozpoczynały się, a rozpoczęte podlegały zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Z uwagi na fakt, że stan epidemii nie obowiązuje, a stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany 1 lipca 2023 r., w świetle powyższych regulacji już od sierpnia zaczną upływać dotychczas przedłużone lub zawieszone terminy raportowania. W zależności od przypadku część podmiotów może być zobowiązana do raportowania już 1 sierpnia 2023 r.

Z uwagi na fakt, że terminy na raportowanie krajowych schematów podatkowych nie biegną od 31 marca 2020 r., z perspektywy planowanych zmian zasadnym jest dokonanie w organizacjach przeglądu obowiązków MDR w horyzoncie czasowym sięgającym jeszcze 2019 r.