W dniu 4 marca 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej.

 

Warto przypomnieć, że 20 lutego 2024 r. ministrowie gospodarki i finansów państw członkowskich UE zdecydowali w ramach ECOFIN o aktualizacji unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej (tzw. rajów podatkowych). 

W załączniku do obwieszczenia MF wskazał te raje podatkowe, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów PIT oraz CIT. Są to:

  • Republika Fidżi,
  • Guam,
  • Republika Palau,
  • Republika Trynidadu i Tobago 
  • Federacja Rosyjska,
  • Samoa Amerykańskie.

 

Kiedy transakcje z “rajami podatkowymi” będą schematem podatkowym?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej w przypadku wystąpienia płatności podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu do podmiotu powiązanego z siedzibą, zarządem lub miejscem zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tym wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych) należy z zasady zidentyfikować schemat podatkowy. 

Co istotne, przesłanką wystąpienia schematu podatkowego w takim przypadku nie jest ani wystąpienie korzyści podatkowej, ani nawet działanie w celu jej osiągnięcia. Bez znaczenia pozostaje też wartość transakcji (schematem może być nawet transakcja mająca za przedmiot np. towar o wartości 1 zł). 

Warto też zwrócić uwagę, że przepisy o raportowaniu schematów podatkowych niezależnie definiują, które podmioty należy uznawać za powiązane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianego wyżej zagadnienia, zachęcamy do kontaktu z nami.