English

 

Polski Ład przewiduje zmianę w uldze mieszkaniowej. W art. 21 ust. 30a ustawy PIT będzie zapisane, że wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe to również wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub określone prawo majątkowe.

 

Planowane zmiany przepisów wprowadzą bardziej konkretną definicję wydatków na cele mieszkaniowe. Podatnicy do wydatków na cele mieszkaniowe będą mogli zaliczyć kredyty i pożyczki wraz z odsetkami zaciągnięte na zbywaną nieruchomość, unikając ryzyka dopłaty w czasie późniejszym podatku naliczonego przez urząd skarbowy. Do tej pory sądy administracyjne i organy podatkowe wydawały niekorzystne orzeczenia i interpretacje dla osób, które sprzedawały nieruchomość lub prawo majątkowe, wliczając do wydatków na cele mieszkaniowe koszt spłaty kredytów zaciągniętych na zbywaną nieruchomość.

Podatnik powinien być pewny możliwości zaliczenia do wydatków mieszkaniowych - wysokich przecież - kosztów kredytu hipotecznego i nie obawiać się wynikających z nich obciążeń podatkowych.

Zaznaczyć należy, że w chwili obecnej jest to jedynie projekt przepisów. Z oceną zaplanowanych rozwiązań trzeba poczekać do finalnego uchwalenia ustawy.