Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

15 listopada 2021 r. ustawa podatkowa będąca elementem Polskiego Ładu została podpisana przez Prezydenta. Nowe regulacje będą miały istotny wpływ na obciążenia przedsiębiorstw w Polsce.

 

 

W naszej ocenie kluczowe zmiany, które mają w większości wejść w życie od 1 stycznia 2022 r., koncentrują się na 4 głównych obszarach:

 

1) nowym podatku minimalnym w CIT, w wysokości 10% kwoty stanowiącej sumę:

  • a) 4% przychodów „innych niż z zysków kapitałowych” oraz
  • b) „nadmiernych wydatków” (tj. kosztów finansowania dłużnego ponad 30% podatkowej EBITDA (art. 15c) oraz między innymi części kosztów z dawnego art. 15e. 

Podatek ten będzie obowiązywał dla firm które osiągnęły, w odniesieniu do dochodów innych niż kapitałowe, udział takich dochodów w przychodach innych niż kapitałowe w wysokości niższej niż 1% lub które poniosły stratę. Warto wskazać, że podatek minimalny w CIT będzie dotyczył wszystkich podatników CIT, niezależnie od wielkości czy pochodzenia kapitału. Wyłączenia spod podatku minimalnego będą przewidziane m.in. dla firm, których udziałowcami/akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne.

Jednocześnie, w wielu przypadkach podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym będzie zredukowana np. dla firm korzystających z ulg podatkowych lub prowadzących działalności w Polskiej Strefie Inwestycji / Specjalnej strefie ekonomicznej

 

2) obciążeniach wynagrodzeń i przychodów pracowników, członków zarządów oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w związku z likwidacją możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku i nowym sposobem ustalania wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Składka ta w przypadku osób rozliczających się 19% podatkiem liniowym ma wynieść 4,9% dochodu, a dla osób rozliczających się ryczałtem ma być ustalana kwotowo. Dodatkowo, obowiązkowymi 9% składkami na ubezpieczenia zdrowotne, obok pracowników, mają zostać objęci członkowie zarządów.

 

3) nowych ulgach podatkowych oraz modyfikacji istniejących preferencji, w szczególności:

  • ulga B+R wzrośnie do 200% na wynagrodzeniach pracowników B+R,
  • ulga B+R będzie mogła być rozliczona razem z IP Box,
  • nowa ulga na innowacyjnych pracowników, która będzie stanowić formę zwrotu bezgotówkowego niewykorzystanej ulgi B+R,
  • nowa ulga na prototypy, która pozwoli na dodatkowy odpis 30% kosztów produkcji próbnej nowych produktów,
  • nowa ulga robotyzację pozwalająca na dodatkowy odpis 50% kosztów nabycia robotów przemysłowych,
  • nowa ulga na ekspansję pozwalającą na odliczenie do 1 mln rocznie wydatków związanych ze zwiększaniem przychodów z tytułu sprzedaży produktów,
  • oraz nowe ulgi na IPO, CSR czy konsolidację;

 

4) dodatkowych ograniczeniach w zakresie cen transferowych - zarówno w odniesieniu do transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, jak i zlokalizowanymi w rajach podatkowych lub mającymi tam rzeczywistego właściciela. Transakcje te podlegają istotnym ograniczeniom w związku z przepisami o ukrytej dywidendzie oraz mogą podwyższać podstawę kalkulacji podatku minimalnego.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia wpływu powyższych jak i pozostałych zmian na Państwa działalność.