English

 

Bardzo dobre informacje dla przedsiębiorców i osób zarabiających na wynajmie nieruchomości. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w zasadach opodatkowania niektórych przychodów z działalności gospodarczej.

Istotna zmiana polega na wprowadzeniu możliwości opodatkowania ryczałtem (tj. stawką 8,5% oraz 12,5% ponad 100 tys. zł) przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej, a nie jedynie podatników, którzy wynajmują swoje nieruchomości prywatnie.

 

Najem - stan na 2020

Najem prywatny można rozliczać według skali podatkowej (17% i 32% od dochodu), czyli na tzw. zasadach ogólnych oraz ryczałtem (8,5% od przychodu do kwoty 100 tys. zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 tys. zł).

Zaletą ryczałtu są proste rozliczenia, wadą – brak możliwości odliczenia kosztów i korzystania z kwoty wolnej od podatku.

 

Najem w ramach działalności gospodarczej

Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze w zakresie najmu mieszkań mogą opodatkować uzyskane w ten sposób przychody według skali podatkowej (17% – dochody nieprzekraczające pierwszego progu podatkowego, 32% – drugi próg podatkowy odnoszący się do dochodów powyżej 85 528 zł) lub podatkiem liniowym (19% niezależnie od wysokości osiąganych dochodów).

Ważne! W 2020 roku przychody z najmu mieszkań kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ta preferencyjna forma opodatkowania jest możliwa do wyboru wyłącznie przy najmie prywatnym nieruchomości.

 

Najem – stan na 2021

Na podstawie opublikowanej w dniu 30 listopada 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw - od 2021 roku ryczałtem według dwóch stawek (8,5 proc. oraz 12,5 proc. od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł) jest opodatkowana większość przychodów związanych z wynajmem oraz zakwaterowaniem.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 12 ust. 1 pkt. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku stawki 8,5 proc. oraz 12,5 proc. można stosować do:

  • przychodów z tzw. najmu prywatnego,
  • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT, czyli przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, które to przychody są również zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej,
  • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
  • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1)

Oprócz wyżej opisanej zmiany tj. wprowadzeniu od 2021 r możliwości opodatkowania ryczałtem (tj. stawką 8,5% oraz 12,5% ponad 100 tys. zł) przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej, pozostałe formy opodatkowania dochodów z najmu pozostają bez zmian w stosunku do 2020 r.

Komentarz PwC

W naszej ocenie wybór formy opodatkowania najmu powinien być poprzedzony dokładną analizą.