English

 

Najnowsza poprawka do Polskiego Ładu wprowadza kolejne korzyści w systemie podatkowym dla rodzin wielodzietnych (z czwórką lub większą liczbą dzieci).

 

Nowe świadczenia rodzinne będą zwolnione z PIT.

Projekt ustawy nie przewiduje, aby planowane ulgi i świadczenia miały wpływ na dodatkowe odliczenia i świadczenia rodzinne, które obecnie przysługują rodzicom.

 

Zerowy PIT dla dużych rodzin

Najnowsza poprawka do Polskiego Ładu wprowadza kolejne korzyści w systemie podatkowym dla rodzin wielodzietnych (z czwórką lub większą liczbą dzieci).

Rodziny te zapłacą PIT dopiero po przekroczeniu 230 tys. zł. rocznego dochodu. Z ulgi skorzystają nie tylko osoby zatrudnione na etatach rozliczające się według skali podatkowej, ale również przedsiębiorcy rozliczający podatek liniową 19 proc. stawką.

Planowane przepisy wprowadzają do ustawy o PIT nową ulgę w katalogu zwolnień przedmiotowych od tego podatku do kwoty 85 528 zł, która podwojona przez oboje rodziców wyniesie 171 056 zł. Zwolnienie to będzie kumulowało się z planowaną zwiększoną kwotą wolną od podatku w wysokości 30 000 zł na rodzica. Jeśli ustawa wejdzie w życie wielodzietna rodzina zapłaci PIT dopiero po przekroczeniu kwoty 231 056 zł wspólnego rocznego dochodu.

 

Nowa ulga dla samotnych rodziców / Wykreślenie art. 6 ust. 4 z ustawy o PIT

W miejsce preferencyjnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem planowane jest wprowadzenie nowej ulgi dla samotnych rodziców tj. odliczenia w wysokości 1 500 zł rocznie od podatku należnego, ZUS i NFZ.

 

Pomoc dla rodzin dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będący częścią Polskiego Ładu ma wspierać rodziny z małymi dziećmi. Świadczenie rodzinne w ramach programu będzie wypłacane miesięcznie (bez kryterium dochodowego) - po 500 zł przez dwa lata lub 1 000 zł przez rok.

 

400 plus na dziecko w żłobku

Wparcie dla dzieci nieobjętych kapitałem opiekuńczym polega na wprowadzeniu dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie, które ma być przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki.