Już w pierwszym kwartale 2024 roku ruszą kolejne nabory w ramach konkursów z Krajowego Planu Odbudowy, w tym:
A1.2.1. Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa).
A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform, w ramach których na wsparcie przeznaczone zostanie ponad 150 mld złotych. 

Do końca listopada 2023 r. zakończono już ponad 30 naborów, w tym m.in. nabór w ramach konkursu A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, w ramach którego przeznaczono ponad 1 mld złotych na wsparcie.

A1.2.1. Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa, turystyka, kultura)

Celem działania jest rozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów z sektora HoReCa, turystycznego oraz kulturalnego.

Wartość wsparcia w ramach tego działania to 320 mln euro.

Konkurs organizowany będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a nabór zaplanowany został na I kwartał 2024 r.

Celem konkursu PARP będzie wsparcie MŚP z branży HoReCa w następujących działaniach:

  • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowlane, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
  • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Znane są już podstawowe warunki przystąpienia do konkursu. Przedsiębiorstwa przystępujące do konkursu będą musiały odnotowywać spadki obrotów wysokości co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021, co ogranicza skorzystanie ze wsparcia przez start-upy. Prowadzenie działalności w branży HoReCa będzie musiało zostać potwierdzone kodem PKD w dokumentach rejestrowych. Lista kodów PKD dopuszczonych w ramach konkursu zostanie udostępniona dopiero wraz z publikacją dokumentacji konkursowej, czyli najprawdopodobniej w marcu.

Zaplanowane inwestycje będą musiały zostać zakończone najpóźniej w styczniu 2026 r., przy czym maksymalny okres realizacji pojedynczego projektu to 12 miesięcy.

Maksymalna przewidziana wartość kosztów kwalifikowalnych w ramach konkursu wynosi 600 tys. zł. Inwestycje będą finansowane w ramach pomocy de minimis, co umożliwia maksymalne dofinansowanie projekty wysokości 540 tys. zł (lub do wysokości posiadanego przez podmiot limitu pomocy). 

Ocena wniosków prowadzona będzie na bieżąco i potrwa do 14 dni od terminu złożenia wniosku.

PARP w ramach konkursu wyłonił już 5 regionalnych operatorów, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie naboru. Będą to:

  1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości - Region 1 (województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie);
  2. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. - Region 2 (województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie);
  3. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Region 3 (województwo lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie);
  4. Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna - Region 4 (województwo łódzkie, opolskie, śląskie);
  5. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości - Region 5 (województwo dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie).

Na ten moment nie zostało jeszcze opublikowane Rozporządzenie wykonawcze dotyczące tego działania. Zespół Pomocy Publicznej PwC Polska na bieżąco śledzi informacje z tym związane. Będziemy o nich informować.

Jednocześnie, już teraz zachęcamy przedsiębiorstwa z branży HoReCa do kontaktu z  ekspertami Zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczącego tego naboru lub przedstawimy inne mechanizmy wsparcia z tego zakresu.