Przedsiębiorcy wyłonieni w ramach konkursu będą mogli liczyć na wsparcie dotacyjne nawet do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu.