O uruchomieniu programów wsparcia w ramach unijnej Perspektywy Finansowej 2021-2027 mówi się już od dawna. Pomimo braku publikacji harmonogramu naborów wniosków na 2023r., co jakiś czas w mediach pojawiają się wzmianki o dacie rozpoczęcia pierwszych rund aplikowania o granty.
Z informacji uzyskanych od instytucji finansujących wynika, że już w połowie stycznia 2023 r. zostanie opublikowana dokumentacja konkursowa dla działania pod nazwą „Kredyt na innowację technologiczną” – nowa odsłona instrumentu finansowego wszystkim dobrze znanego, od 14 lat istniejącego już na rynku dotacji, która z dużym prawdopodobieństwem będzie w większości zbliżona sposobem funkcjonowania do poprzednich.

 

Czym jest „Kredyt na innowację technologiczną”?

Kredyt na innowacje technologiczne jest jednym z rozwiązań dedykowanych wsparciu przedsiębiorstw wdrażających nowe rozwiązania technologiczne, które prowadzą do uruchomienia nowych lub znacząco udoskonalonych produktów, usług bądź procesów. Ze względu jednak na jego zasady, jest to konkurs mocno wyróżniający się wśród innych działań finansowanych ze środków UE. Kredyt na innowację technologiczną, pomimo, iż w nazwie zawiera hasło „kredyt”, jest w rzeczywistości dotacją, która pokrywa znaczną część kredytu komercyjnego zaciągniętego na nabycie oraz wdrożenie innowacji technologicznej. 

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać: 

 • prawa własności przemysłowej, 
 • wyników prac rozwojowych,
 • wyników badań aplikacyjnych, lub 
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia,
 • Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (możliwe ograniczenia w odniesieniu do wartości projektu),
 • Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części (możliwe ograniczenia w odniesieniu do wartości projektu,
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • Koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części,
 • Wydatki ponoszone na usługi doradcze,
 • Koszty uzyskiwania patentów.

Poziom dofinansowania: zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej do 70% kosztów kwalifikowanych.

Alokacja: ok. 710 mln zł (152 mln euro)

Termin naboru: prawdopodobne rozpoczęcie w lutym 2023r. (szczegółowe terminy będą dostępne po opublikowaniu harmonogramu naborów).

 

Jak skorzystać z „Kredytu na innowację technologiczną”?

Warunkiem koniecznym do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Skrócony opis procesu aplikowania o dofinansowanie został opisany poniżej.

(kliknij w obrazek aby powiększyć)

 

Komentarz PwC

„Kredyt na innowację technologiczną” rysuje się jako bardzo atrakcyjny konkurs dla przedsiębiorców z uwagi na możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. W związku z powyższym jest to dobra okazja do przygotowania i złożenia wniosku w ramach nadchodzącego naboru.