Celem konkursu jest dofinansowanie projektów wspierających transformację firm w kierunku gospodarki cyrkularnej. 

 

Planowane są dwa konkursy:

  • jeden inwestycyjny skierowany do MŚP organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
  • drugi o charakterze badawczym skierowany do dużych przedsiębiorstw organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Konkurs dla MŚP ma na celu pomóc firmom w inwestycjach związanych z wprowadzaniem technologii przyjaznych dla środowiska, zwłaszcza związanych z GOZ. Przewiduje się, że te inwestycje przyczynią się do poprawy gospodarki materiałowej, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmiany podejścia przedsiębiorstw w kierunku minimalizacji odpadów (zero waste). Celem konkursu jest również wspieranie wykorzystania surowców wtórnych, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju i bardziej odpowiedzialnego podejścia do zasobów naturalnych.

W przypadku dużych firm, wsparcie będzie obejmować projekty badawczo-rozwojowe, skierowane na opracowanie technologii umożliwiających efektywne wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Głównym celem tych projektów będzie stworzenie bardziej wydajnej gospodarki poprzez zwiększenie ilości surowców podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz zmniejszenie użycia surowców pierwotnych w procesach produkcyjnych. Dodatkowo, inicjatywa ma na celu zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach, co wpisuje się w dążenie do bardziej zrównoważonego i efektywnego zarządzania zasobami.

Rozpoczęcie obu naborów planowane jest na I kwartał 2024 roku. 

Budżet konkursu PARP wynosi ok. 360 mlnzł, a budżet konkursu NCBiR to ok. 350 zł.

Na ten moment nie zostały jeszcze ogłoszone Rozporządzenia wykonawcze dotyczące powyższych przedsięwzięć. Zespół Pomocy Publicznej PwC Polska na bieżąco śledzi informacje z tym związane. Będziemy o nich informować.

Jednocześnie, już teraz zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane modyfikacją swojej dotychczasowej działalności gospodarczej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym do kontaktu z ekspertami Zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczącego tego naboru lub przedstawimy inne mechanizmy wsparcia z tego zakresu.