FEnIKS to największy w Polsce i Unii Europejskiej program wdrażany z pieniędzy unijnych, które zostaną przeznaczone na projekty środowiskowe, energetyczne, transportowe, ale także inwestycje wspierające kulturę i ochronę zdrowia. Łączny budżet tego programu to ponad 25 miliardów euro.

 

Aktualnie trwają konsultacje społeczne zapisów programu i potrwają do 18 lipca br. Szczegóły nt. konsultacji można znaleźć na stronie rządowej.

Podstawowe założenia i cele programu FEnIKS to:

  • obniżenie emisyjności gospodarki,
  • transformacja gospodarki aby stała się przyjazna środowisku i spełniała kryteria gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
  • budowa efektywnego i odpornego systemu transportowego, o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
  • dokończenie realizacji sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
  • poprawa bezpieczeństwa transportu,
  • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawa odporności systemu ochrony zdrowia,
  • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Wśród podmiotów, które będą mogły aplikować o dofinansowanie będą m.in. przedsiębiorcy, samorządy terytorialne, zarządcy dróg krajowych i linii kolejowych, służby ratownicze, organizacje pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia czy instytucje kultury.