14 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Po zebraniu wszystkich uwag i komentarzy została zorganizowana konferencja podsumowująca wszystkie pytania, wątpliwości, które zostały zgłoszone przed bardzo szeroką grupę zainteresowanych przedsiębiorców, start-upów czy też naukowców.

 

Modułowe podejście 

Program FENG zapowiada się naprawde ciekawie. Podejście modułowe, które jest nowością w stosunku do dotychczasowych programów, na pewno spowoduje iż korzystanie z dotacji będzie znacznie elastyczniejsze i dzięki temu efektywniejsze. Przykładem takiego podejścia jest możliwość finansowania szkoleń i podnoszenia kompetencji kadr, które będą zaangażowane w projekt B+R. Dotychczas było to niemożliwe, ze względu na ograniczenia regulacyjne. Natomiast w nowym programie dzięki modułowi “Kompetencje” możliwe będzie zadbanie o rozwój pracowników w ramach całego projektu dofinansowanego. 

 

Zrównoważony rozwój

Temat nieustająco ważny, zaimplementowany do świata dotacji już kilka lat temu. Natomiast w ramach podsumowania FENG, zrównoważony rozwój wybrzmiał niezwykle istotnie. Każdy projekt dofinansowany musi mieć co najmniej neutralny wpływ na środowisko i polityki równości kobiet i mężczyzn oraz wszelkich grup które mogą podlegać wykluczeniu społecznemu. Natomiast jeśli projekt będzie miał pozytywny wpływ na polityki zrównoważonego rozwoju otrzyma dzięki temu dodatkowe punkty podczas oceny, a co za tym idzie zwiększy szanse na pozyskanie dofinansowania.

 

Pierwsze nabory wniosków

Patrząc na harmonogram prac nad programami oraz Umową Partnerstwa wszystko wskazuje na to, że pierwsze nabory będą otwarte nie wcześniej jak początkiem 2022 roku. Raczej w tym roku, przedsiębiorcy nie będą mogli aplikować o fundusze z tego programu. Jako alternatywę należy rozważyć finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, z którego fundusze będą dostępne w II połowie tego roku, a także program Horyzont Europa który już jest dostępny dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorców dla których jest dedykowany program EIC Accelerator.