Akcelerator EIC to instrument wspierający finansowanie MŚP i start-upów, które opracowują przełomowe projekty innowacyjne o wysokim potencjale rozwojowym. Projekty wspierane w ramach Programu charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka i przyczyniają się do radykalnej transformacji rynku. Instrument ma na celu ułatwienie MŚP przekształcania ich innowacyjnych pomysłów w produkty zbywalne i skalowalne. Program w szczególności oferuje wsparcie działań obejmujących: testowanie, prototypowanie, walidację, demonstrację produktów/usług lub technologii oraz ich powielanie na rynku.