Już wiosną tego roku wystartują pierwsze konkursy w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (dalej „FST”). Bezzwrotne dotacje będą dedykowane dla przedsiębiorców, którzy zlokalizowani są na terenach węglowych. Pomoc publiczna na realizację nowych inwestycji rozwojowych będzie możliwa do uzyskania w województwach: śląskim, dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim oraz łódzkim.

 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest nowym instrumentem finansowym w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, który ma zapewniać wsparcie obszarów borykających się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi. Wyzwania te są wynikiem  transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE. Mechanizm FST koncentruje się na regionach i sektorach, w których transformacja wywiera największe skutki ze względu na ich uzależnienie od paliw kopalnych, w tym węgla, torfu i łupków bitumicznych, a także na procesach przemysłowych charakteryzujących się wysoką emisją gazów cieplarnianych. W ramach wspomnianej pomocy dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenach okołogórniczych przewidziane są bezzwrotne dotacje na inwestycje rozwojowe. W odróżnieniu od większości krajowych i regionalnych programów dotacyjnych, w ramach FST dotacje będą dostępne dla projektów inwestycyjnych również bez wymogu wdrożenia innowacji.

Poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące planowanych w 2023 roku naborów, wraz z podziałem na województwa:

 

Dokładna lokalizacja dostępnej pomocy

Konkurs

Forma  i warunki otrzymania pomocy publicznej

Wartość pomocy publicznej

Terminy

Województwo Śląskie

(podregiony - katowicki, bielski,tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (makroinwestycje)

dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na duże inwestycje związane z dywersyfikacją działalności lub zasadniczą zmianą produkcji, w tym automatyzacją

Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. 

- minimalna wartość dofinansowania 5 mln PLN

- alokacja 400 mln PLN

od 16 maja do 27 czerwca 2023 r.

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje)

dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na małe inwestycje związane z dywersyfikacją działalności lub zasadniczą zmianą produkcji, w tym automatyzacją

Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. 

- minimalna wartość dofinansowania 500 tys. PLN

- alokacja 178 mln PLN

od lipca  do sierpnia 2023 r.

Województwo Dolnośląskie

(subregion wałbrzyski)

Inwestycje MŚP

- dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na projekty inwestycyjne o wartości powyżej 850 tys. PLN netto przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstw, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub oprogramowania

- warunkiem otrzymania dofinansowania będzie utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy

alokacja 140 mln PLN

od 5 lipca do 4 sierpnia 2023 r.

Województwo Małopolskie

(Małopolska Zachodnia)

Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

dofinansowanie bezzwrotne dla przedsiębiorstw na inwestycje rozwojowe, środowiskowe

alokacja ok. 140 mln PLN

lipiec 2023 r.

Województwo Wielkopolskie

(Wielkopolska Wschodnia) 

Wsparcie inwestycji w MŚP 

dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na projekty inwestycyjne związane z zakupem maszyn i urządzeń, automatyzacją/robotyzacją, cyfryzacją 

alokacja 112 mln PLN 

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. 

Województwo Łódzkie

(Obszar górniczo-energetyczny w okręgu piotrkowsko-bełchatowskim

Gospodarka w transformacji (inwestycje)

dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP i dużych przedsiębiorstw na inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne, wdrażające technologie Przemysłu 4.0, poprawiające efektywność energetyczną

alokacja 80 mln PLN

od listopada do grudnia 2023 r.

Gospodarka w transformacji (innowacje)

dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP i dużych przedsiębiorstw na wdrożenie innowacji, wyników prac badawczo-rozwojowych

alokacja 80 mln PLN

 

od grudnia 2023 r. do stycznia 2024 r.​

 

1 MŚP - kategoria mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, na które składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

 

Stanowisko PwC

W naszej ocenie  planowane FST konkursy mogą być niezwykle atrakcyjną formą wsparcia rozwoju dla przedsiębiorców z regionów okołogórniczych.

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców  serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych powyższymi konkursami.