Wychodząc naprzeciw wybranym branżom, NCBR podjęło decyzję, aby z budżetu ogólnopolskiej Szybkiej Ścieżki (Działanie 1.1.1 PO IR, dla wszystkich branż wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje) wydzielić mniejsze alokacje i przeznaczyć je na wsparcie wybranych branż. Jak sam NCBR komentuje powstanie tych programów, jest to wynik przedsiębiorczego odkrywania, czyli oddolnych inicjatyw przedsiębiorców, organizacji naukowych i badawczych z danego sektora. Wśród wybranych branż aktualnie znalazły się "Technologie kosmiczne", "Tworzywa sztuczne" i "Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska". Przez chwilę również sektor urządzeń grzewczych mógł cieszyć się z pojawienia tego konkursu w harmonogramie, ale jak się okazuje, przedsiębiorcy z branży nie byli do końca zadowoleni z kształtu programu i NCBR usunął go z planu, zapewniając że na pewno się pojawi budżet dla tej branży w kolejnym roku.

Bardzo ciekawą inicjatywą NCBiR wydaje się być konkurs dla sektora "Innowacyjnych nawozów". Z jednej strony może to być kontynuacja sektorowego programu InnoChem, ale jednak to w innowacyjnych nawozach (czyli w wycinku sektora chemicznego) NCBR upatruje nowości i wynalazków. Na rynku mamy tylko kilku dużych graczy takich jak Anwil S.A. czy też Grupa Azoty, natomiast pozostałe firmy to raczej mniejsze podmioty. Zatem NCBR chce zachęcić również mniejszych przedsiębiorców do uruchomienia projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnych produktów czy technologii w tej branży. Zakres tematyczny konkursu składa się z 4 obszarów badawczych, które były konsultowane i zderzane z sektorem, jego potrzebami i kierunkami rozwoju.