Ostatnie lata ukazujące znaczny wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego miały nieodzowny wpływ na działalność poszczególnych sektorów polskiej gospodarki. Jednakże, początek 2024 roku pozwala na dostrzeżenie “drugiej strony medalu”, przyznając nowe możliwości i uprawnienia szerokiej grupie przedsiębiorców w zakresie energii elektrycznej. 

 

Wskazać należy, iż na mocy Ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku, przedsiębiorcy określeni jako odbiorcy uprawnieni, którzy:

  • w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. obniżyli zużycie energii elektrycznej do 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
    w 2024 roku będą mogli zakupić energię elektryczną po niższej cenie.

Z kolei przedsiębiorcy wypełniający definicję podmiotów uprawnionych na gruncie przywołanej ustawy będą miały prawo do uzyskania rekompensaty za poniesione z tego tytułu koszty. 

Przewidywana kwota upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., która równoznaczna jest z kwotą rekompensaty.

Co istotne, pośród regulacji odnoszących się do złożenia wniosku o rekompensaty z tytułu udzielenia upustu odnaleźć możemy przepis dotyczący wstrzymania wypłaty rekompensat w przypadku braku środków na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej, co doprowadzić może do konkluzji, iż przy składaniu tego typu wniosków znaczenie mogłaby mieć kolejność ich wpływu.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozmową na powyższy temat, serdecznie zapraszamy do kontaktu