Wśród wielu mechanizmów wsparcia walki z pandemią i niwelowania jej skutków znalazły się również bezzwrotne dotacje. Dofinansowanie jest przeznaczone na opracowanie i rozwój produktów, usług, technologii oraz narzędzi z zakresu:

  • przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii wirusów,
  • poprawy bezpieczeństwa biologicznego,
  • ochrony społeczeństwa,
  • wsparcia funkcjonowania społeczeństwa w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

W ramach realizacji projektu przedsiębiorcy samodzielnie lub w partnerstwach (z innymi przedsiębiorcami lub jednostkami naukowymi) mogą sfinansować koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w badania i eksperymenty, koszty materiałów i surowców, koszty zewnętrznych ekspertów oraz wiele innych kosztów operacyjnych niezbędnych do wytworzenia nowego rozwiązania.

Wszystkie wspomniane wyżej koszty są dofinansowane ze środków unijnych w wysokości od 40%-80% w zależności od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz wielkości przedsiębiorstwa.

 

Jakie są czynniki sukcesu wniosku o dofinansowanie?

Przede wszystkim potrzeba rynku i użytkowników na nowe rozwiązanie. Oczywiście wydawać się może, że skoro konkurs dotyczy walki z COVID to każde rozwiązanie będzie mogło otrzymać dofinansowanie bo jest potrzebne społeczeństwu i gospodarce. Nic bardziej mylnego. Owszem rozwiązanie musi być użyteczne, ale musi być też innowacyjne – co najmniej w skali Polski. Zatem jeśli za granicą jest jakieś ciekawe rozwiązanie, które w polskich realiach mogłoby się sprawdzić i naszym zadaniem nie jest zrobienie repliki a opracowanie go na nowo, to jak najbardziej jesteśmy na dobrej ścieżce do sukcesu.

Realizacja projektu musi być również opłacalna i zyskowna. Zatem oprócz kosztów projektu, musimy oszacować realne przychody – czyli jak zamierzamy zarobić na komercjalizacji naszego nowego rozwiązania.

Pamiętajmy o wykonalności zaplanowanego projektu. Oceniający bardzo wnikliwie analizują planowane zadania oraz kamienie milowe, zderzając to z kompetencjami zespołu pracowników, posiadanymi zasobami technicznymi i sposobem zarządzania projektem.

Podsumowując – najważniejszy jest dobry i dosyć szczegółowy plan projektu, zaczynając od ludzi którzy będą w niego zaangażowani i którzy będą nim zarządzać, przez etapy i budżet projektu, kończąc na wdrożeniu rozwiązania do gospodarki.

 

Pobierz: Szybka Ścieżka "Koronawirusy"

 

***

Pamiętajmy, że nie jest to jedyny mechanizm wsparcia gospodarki w tych trudnych czasach. Oprócz dotacji na projekty B+R przedsiębiorcy mogą liczyć na różnego rodzaju pożyczki preferencyjne, dopłaty do wynagrodzeń czy też gwarancje.

Podsumowanie tych instrumentów znajdą Państwo w tym artykule.