15 grudnia 2023 roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Nabór rozpocznie się 6 lutego 2024 r., a zakończy 7 marca 2024 r.

 

W ramach konkursu planuje się wsparcie inwestycji w zakresie modernizacji energetycznej i/lub gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy z grupy MŚP, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizujące projekt na obszarze subregionu wałbrzyskiego, do którego zalicza się następujące powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki.

To co wyróżnia konkurs to możliwość poniesienia kwalifikowalnych wydatków związanych z komponentem doradczym. Wnioskodawcy, korzystając z tego komponentu będą mogli uzyskać dofinansowanie na zakup audytu energetycznego lub audytu dotyczącego efektywności energetycznej oraz technologicznej w kierunku rozwoju GOZ i transformacji cyfrowej. Wspomniany komponent doradczy zostanie objęty pomocą de minimis.

Aby wziąć udział, projekt musi wpisywać się w cele szczegółowe sprawiedliwej transformacji subregionu wałbrzyskiego, w szczególności cel gospodarczy dotyczący aktywizacji gospodarczej subregionu w sposób gwarantujący osiągnięcie celów ograniczenia niskiej emisji i dekarbonizacji.

Konkurs zakłada wsparcie różnorodnych rodzajów projektów inwestycyjnych. W zależności od kwalifikacji przedsięwzięcia i wielkości przedsiębiorstwa, firmy mogą uzyskać od 45% do 65% dofinansowania. 

Na cały konkurs przeznaczono 156 625 315 PLN, minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 200 000,00 PLN, a maksymalna 15 000 000,00 PLN

Zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane konkursem do kontaktu z pracownikami Zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczącego tego naboru lub przedstawimy inne mechanizmy wsparcia z tego zakresu.