20 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych dotkniętych trwającą wojną na Ukrainie. Wartość zatwierdzonego programu to 5,1 miliarda złotych (1,1 miliarda euro). Wsparcie zostało przyznane na podstawie tzw. Tymczasowych Kryzysowych Ram Pomocy, o których informowaliśmy już Państwa wcześniej. Co istotne wsparcie będzie miało charakter dotacji bezpośrednich. 

 

Realizacja programu pomocy za rok 2022 rozpocznie się w styczniu przyszłego roku

Zgodnie z zapisami programu, które podlegają jeszcze konsultacjom, przedsiębiorcy będą mieli 14 dni kalendarzowych na złożenie wniosku o pomoc, licząc od dnia opublikowania informacji o rozpoczęciu przyjmowania wniosków.

O wsparcie ubiegać się będą mogły małe i średnie, jak również duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność energochłonną, której kod PKD został uznany za szczególnie narażony na skutki obecnego kryzysu (lista kodów PKP objętych wsparciem)

Wsparcie wyniesie maksymalnie równowartość 4 milionów euro w ramach grupy kapitałowej.

Warunkami uzyskania wsparcia będą:

  • prowadzenie działalności energochłonnej w sektorach sklasyfikowanych jako szczególnie narażone na skutki obecnego kryzysu (ich lista stanowi załącznik do tymczasowych ram kryzysowych, informowaliśmy o tym Państwa w tej publikacji);
  • koszty nabycie przez przedsiębiorstwa energii elektrycznej i gazu wynoszą co najmniej 3% wartości produkcji w 2021 roku lub w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku stanowi łącznie nie mniej niż 6% jego wartości produkcji;
  • przedsiębiorstwa, które dodatkowo ponoszą straty z tytułu działalności operacyjnej, będą mogły liczyć na zwiększoną kwotę wsparcia (do równowartości 50 milionów euro). 

Zatwierdzonym właśnie programem pomocy zarządzać będzie Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 

Na temat prac nad programem dotychczas komunikowanym jako tzw. Tarcza Solidarnościowa informowaliśmy już Państwa kilkukrotnie

Zatwierdzona kwota wsparcia (5.1 miliarda złotych) dotyczy roku 2022. Program wsparcia powinien być kontynuowany w kolejnych latach. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu i warunkami uzyskania wsparcia. 

Zespół PwC z chęcią wyjaśni Państwu szczegóły programu, jak również może wesprzeć Państwa przedsiębiorstwo w procesie aplikowania i rozliczania pomocy. 

Zachęcamy do kontaktu w tej sprawie.