20 września 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

 

O zapowiedzi takiego wsparcia informowaliśmy w ubiegłym tygodniu

Rząd planuje przeznaczyć na wsparcie do 2024 roku kwotę 17,4 miliarda złotych. Środki dostępne będą jeszcze w 2022 r. 

Tzw. Tarcza Solidarnościowa obejmować będzie dwa główne obszary. 

  • Wsparcie dla firm energochłonnych,
  • Ułatwienia w zakresie budowy bezpośrednich linii energetycznych,

 

Wsparcie dla firm energochłonnych

Wsparcie dla firm energochłonnych skierowane będzie do przedsiębiorstw, w których koszty nabycia energii elektrycznej i gazu wynoszą co najmniej 3% wartości produkcji. 

Dodatkowo przedsiębiorstwo musi działać w branżach wskazanych przez KE w załączniku do Tymczasowych Ram jako „sektory szczególnie odczuwające skutki kryzysu”. Zaliczają się do nich m.in. firmy chemiczne, huty, producenci ceramiki. 

Wsparcie udzielane będzie w kwocie:

  • do 2 milionów euro - jeżeli wzrost cen gazu i energii dla danego przedsiębiorstwa pomiędzy lutym a grudniem 2022 roku wyniesie co najmniej 100% w porównaniu do ubiegłego roku,
  • do 25 milionów euro - jeśli oprócz spełnienia powyższego warunku przedsiębiorstwo generuje straty z tytułu działalności operacyjnej.

Wsparciem objętych zostanie kilkaset firm rocznie, planowany budżet tego mechanizmu na rok 2022 to 5 miliardów złotych

 

Ułatwienia w zakresie budowy bezpośrednich linii energetycznych

Planowane ułatwienia pozwolą na przyspieszenie procesu budowy tzw. bezpośrednich linii energetycznych. Dzięki nim przedsiębiorstwa będą mogły połączyć swoje jednostki wytwarzania energii (szczególnie te zaliczane do OZE) bezpośrednio z odbiorcą. Znacząco uproszczony zostanie cały proces inwestycyjny m.in. nie będzie już wymagana zgoda prezesa URE na tego typu inwestycje. Dodatkowo w przypadku takich inwestycji nie będą pobierane opłaty mocowe czy sieciowe zmienne. W konsekwencji pozwoli to zakładom produkcyjnym na szybsze i tańsze zaopatrzenie się w energię zwłaszcza tą ze źródeł odnawialnych. 

Będziemy informować Państwa o dalszych krokach związanych z tą formą wsparcia.