Firmy energochłonne najbardziej dotknięte ostatnim wzrostem cen nośników energii będą mogły przed końcem bieżącego roku liczyć na wsparcie w wysokości do 5 miliardów złotych.

 

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 15 września 2022 r. Premier zaprezentował założenia programu wsparcia dla firm energochłonnych.

Wsparcie przyjąć ma formę dofinansowania zakupów energii elektrycznej oraz gazu przez przedsiębiorstwa. 

Warunkiem przyznania wsparcia będzie udokumentowanie wzrostu cen energii dla firmy o co najmniej 100%.  

Pomocą objęte będą firmy z sektorów energochłonnych.

Na realizację programu pomocowego przewidziano kwotę 5 miliardów złotych. Wsparcie wypłacane będzie za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Program ma wystartować jeszcze w tym roku. Do jego uruchomienia niezbędna jest notyfikacja programu pomocy przez Komisję Europejską.

Ponadto podczas dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedziano ułatwienia z zakresu wykorzystania OZE w przedsiębiorstwach. Zapowiadane zmiany umożliwią budowę bezpośrednich linii z instalacji OZE do firm. Umożliwi to uniknięcia konieczności włączenia linii do sieci elektroenergetycznej oraz uzyskiwania niezbędnych pozwoleń 

Monitorujemy dalsze kroki związane z wdrożeniem tej formy pomocy. Będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszych krokach zmierzających do uruchomienia tych środków.