Powrót Ukrainy do poziomu rozwoju sprzed wojny będzie długotrwałym i niezwykle kosztownym procesem. Według wstępnych szacunków ponad 500 miliardów dolarów jest niezbędne do realizacji tego celu. Powyższa kwota zależy również od tego, jak długo jeszcze będą trwać działania wojenne.

 

Jednak warto już teraz zastanowić się, w jaki sposób polscy przedsiębiorcy mogą pomóc w tym procesie. 

Temu służyć ma zainicjowany 1 sierpnia proces rejestracji do programu Współpracy na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy” prowadzona przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. 

Do tej pory chęć udziału w programie zgłosiło ponad tysiąc przedsiębiorstw zainteresowanych zarówno eksportem, inwestowaniem, jak i współpracą z ukraińskimi kontrahentami na zasadzie podwykonawstwa. 

Rejestracja nie została jednak zakończona i wciąż można jej dokonywać.

 

Dla kogo

Chęć udziału w przedsięwzięciu mogą zgłaszać polscy przedsiębiorcy (zarówno MŚP, jak i duże podmioty) deklarujący chęć uczestnictwa we współpracy z biznesem ukraińskim w działaniach na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy. 

Program skierowany jest w głównej mierze do firm z branży:

  • Budowlanej,
  • Farmaceutycznej i sprzętu medycznego,
  • Rolnej,
  • Produkcji żywności,
  • Motoryzacyjnej i maszynowej,
  • ICT.

Co ważne, aby ubiegać się o wpis do bazy podmiotów chcących działać na rzecz odbudowującej się Ukrainy,  przedsiębiorcy muszą zadeklarować, że nie współpracują z rosyjskimi i białoruskimi podmiotami objętymi sankcjami.

 

Dalsze kroki

Rozpoczęto już proces konsultacji branżowych. Pozwolił on na wstępne określenie problemów i wyzwań, z którymi zmagają się obecnie przedsiębiorcy zainteresowani współpracą ze stroną ukraińską. 

Opracowane wyniki konsultacji pozwolą na wspólne wypracowanie planu pomocy, który będzie wspierał odbudowę ukraińskiej gospodarki.

Dodatkowo na spotkaniu inaugurującym konsultacje branżowe, które zostało zorganizowane 31 sierpnia jednym z punktów programu było omówienie rządowych narzędzi wsparcia w ekspansji zagranicznej. Omówiono również możliwości udziału w międzynarodowych przetargach związanych z powojenną odbudową Ukrainy.

Rejestracji w bazie danych można dokonać, wypełniając formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: https://odbudowaukrainy.paih.gov.pl/  

Nie jest to jedyna, w ostatnim czasie, forma wsparcia przedsiębiorców prowadzących działalność na rynkach wschodnich. 

Jeszcze w czerwcu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wznowiła ubezpieczenia eksportu do Ukrainy. Niewątpliwie zwiększa to poziom bezpieczeństwa eksportu w tych niezwykle dynamicznych okolicznościach.

Po zakończeniu konfliktu zbrojnego know-how, doświadczenie i wiedza polskich przedsiębiorców bez wątpienia będą w stanie pomóc Ukrainie powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego i odbudowy. 

Warto już dzisiaj podjąć działania, które przyczynią się do zwiększenia wymiany handlowej w powojennej rzeczywistości.

Będziemy informować Państwa o kolejnych etapach omawianej inicjatywy.