W dniu 2 stycznia 2024 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

Wsparcia udziela się na tworzenie lub modernizację: 

  • miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania lub przechowywania tych produktów oraz budową, w tym rozbudową, obiektów infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów;
  • miejsc przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, na targowiskach i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych.

Wnioski o wsparcie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych można składać od 2 stycznia 2024 r. do 2 lutego 2024 r., a podmiotem udzielającym wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wysokość wsparcia wyniesie:

  • do 70% kosztów kwalifikowanych - w przypadku młodego rolnika,
  • do 60% kosztów kwalifikowanych - w przypadku pozostałych wnioskodawców. 

Wartość wsparcia wynosi maksymalnie 500 000 zł na podmiot realizujący przedsięwzięcie objęte wsparciem, a jednocześnie minimalna wartość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 20 000 zł.

Przykładowymi kosztami kwalifikowanymi są koszty: 

  • budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
  • zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
  • zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej będącej rolnikiem lub małżonkiem rolnika, która prowadzi lub rozpocznie działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Premiowane będą projekty realizowane przez młodych rolników, tj. urodzonych po 31 grudnia 1983 r.

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, związane z naborem zachęcamy do kontaktu z ekspertami Zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania w tym zakresie, a także przeprowadzimy Państwa przez cały proces wnioskowania o wsparcie.