English

 

Aby skutecznie ubiegać się o zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (“PSI”) należy zadeklarować poniesienie określonej wartości nakładów inwestycyjnych, których minimalna wartość uwarunkowana jest poziomem przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie / mieście na prawach powiatu, na obszarze którego planowana jest realizacja inwestycji (z wyłączeniem tzw. 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz gmin z nimi graniczących, które korzystają z najniższych progów i zmiany przeciętnej stopy bezrobocia nie powodują zmiany w tym zakresie).
W praktyce minimalna wartość nakładów inwestycyjnych w przypadku dużych przedsiębiorców, na co ma bezpośredni wpływ poziom przeciętnej stopy bezrobocia, może wynieść od 10 do nawet 100 mln PLN.

 

W dniu 28 września 2021 r. GUS opublikował nowe dane na temat stopy bezrobocia, na podstawie których aktualizacji podlegają wskazane powyżej minimalne wartości nakładów inwestycyjnych.  Tym samym, z uwagi na zmniejszenie poziomów przeciętnej stopy bezrobocia w wielu powiatach / miastach na prawach powiatu, minimalne wartości nakładów inwestycyjnych uprawniających do ubiegania się o zwolnienie podatkowe w ramach PSI  ulegają zwiększeniu, co może stanowić barierę do ubiegania się o zwolnienie podatkowego w ramach PSI. Niemniej jednak, zidentyfikować można także te lokalizacje, w których zmiany w zakresie poziomu przeciętnej stopy bezrobocia wpływają na poprawę warunków ubiegania się o tę formy pomocy (tj. wymagane wartości nakładów inwestycyjnych uległy zmniejszeniu).

 

Deklarowany CAPEX a kryterium wejścia do PSI

W większych szczegółach, wymagane wartości nakładów inwestycyjnych  inwestycyjne uległy zmniejszeniu na terenie 22 powiatów / miast powiatowych o 20 mln PLN. Z kolei w aż 63 powiatach / miastach powiatowych minimalne nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu względem wymagań sprzed daty publikacji nowych danych przez GUS. Zmiany w tym zakresie mogą zablokować możliwość aplikowania o wsparcie dla tych przedsiębiorców, którzy nie będą w stanie ponieść większych nakładów inwestycyjnych, niż dotychczas planowali.

 

Wykaz lokalizacji ze zmienionymi warunkami ubiegania się o zwolnienie z CIT

 

Komentarz PwC

Obniżenie minimalnej wartości inwestycji stanowi zachętę dla przedsiębiorców do podejmowania nowych inwestycji. Złagodzenie warunków inwestowania we wskazanych 22 powiatach i miastach na prawach powiatu może wpłynąć na rosnącą liczbę realizowanych projektów w tych regionach. W szczególności z obniżonych progów inwestycyjnych, zgodnie z naszymi przewidywaniami, mogą cieszyć się inwestorzy planujący przedsięwzięcie w dużych miastach takich jak Gdańsk, Szczecin czy Zielona Góra.
Niemniej, wyższe wymogi dla niektórych obszarów to potrzeba lepszego przygotowania się do realizacji nowej inwestycji przez przedsiębiorców. Planując przedsięwzięcie w powiecie / mieście powiatowym, dla którego nastąpiło zaostrzenie warunków, należy sprawdzić czy projekt w dalszym ciągu będzie mógł skutecznie ubiegać się o zwolnienie podatkowe (jeśli nie, warto jeszcze raz zweryfikować założenia inwestycji – chętnie w tym pomożemy).

W przypadku braku kwalifikowalności inwestycji do skorzystania z tej formy pomocy, istnieje szansa, że zapowiadana nowelizacja przepisów o PSI, zgodnie z którą dla tzw. reinwestycji kryteria ilościowe ulegną obniżeniu o 50% względem wartości inwestycji pozwoli mimo wszystko ubiegać się o zwolnienie podatkowego w ramach PSI. Niestety, na dzień dzisiejszy nadal nie jest jasne kiedy projektowana zmiana przepisów efektywnie wejdzie w życie. 

W kontekście planowanych inwestycji warto rozważyć również możliwość skorzystania z bezpośredniego dofinansowania za pośrednictwem tzw. Grantu rządowego, w ramach którego do końca br. roku  obowiązują preferencyjne warunki.