Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

Aby skutecznie ubiegać się o zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji należy zadeklarować poniesienie określonej wartości nakładów inwestycyjnych, która uwarunkowana jest poziomem przeciętnej stopy bezrobocia w miejscu inwestycji. W praktyce minimalna wartość nakładów może wynieść od 10 do nawet 100 mln PLN.

 

GUS opublikował w ostatnim czasie dane wstępne na temat stopy bezrobocia – wskaźnik jest podstawą do obliczania minimalnych wartości nakładów wymaganych w PSI. Z uwagi na spadek stopy bezrobocia o 0,2% w Polsce (stan w końcu czerwca br. względem 2020 r.), a także zmiany tego wskaźnika w odniesieniu do poszczególnych powiatów, w wielu powiatach minimalne wartości inwestycji prawdopodobnie zostaną zwiększone. W praktyce spowoduje to mniejszą, niż dotychczas, dostępność zwolnienia z CIT. Niemniej, zidentyfikowaliśmy też obszary, w których nadchodzące zmiany powinny spowodować poprawę warunków ubiegania się o pomoc publiczną .

 

Deklarowany CAPEX a kryterium wejścia do PSI

Na bazie danych wstępnych prognozujemy, że w 25 powiatach wymagane wartości inwestycyjne zmniejszą się o 20 mln PLN, z kolei w 52 powiatach wartości ulegną zwiększeniu względem obowiązujących wymagań (w zależności od powiatu wzrost nastąpi o od 5 do 40 mln PLN, ale głównie o 20 mln PLN).

Niższe wymagania w wybranych 25 powiatach czynią zwolnienie podatkowe w PSI bardziej dostępną zachętą inwestycyjną i minimalizują ryzyko utraty prawa do zwolnienia CIT z tytułu braku osiągnięcia deklarowanych parametrów inwestycji. 

Z drugiej strony, zaostrzenie warunków ma nastąpić aż w ponad 50 powiatach, co może utrudnić przedsiębiorcom spełnienie wymogu odnoszącego się do minimalnej wartości inwestycji. Jednocześnie, nadchodzące zmiany mogą bezpośrednio zablokować możliwość aplikowania o wsparcie dla tych przedsiębiorców, którzy nie będą w stanie ponieść większych, niż dotychczas, nakładów inwestycyjnych.

 

Porównanie poziomu stopy bezrobocia - dane wstępne za czerwiec 2021

 

Komentarz PwC

Obniżenie minimalnej wartości inwestycji stanowić będzie zachętę dla przedsiębiorców do podejmowania nowych inwestycji. Planowane złagodzenie warunków inwestowania we wskazanych powiatach i miastach na prawach powiatu może wpłynąć na rosnącą liczbę realizowanych projektów. W szczególności z obniżonych progów inwestycyjnych będą mogli cieszyć się inwestorzy planujący przedsięwzięcie w dużych miastach takich jak Gdańsk, Szczecin czy Zielona Góra.

Niemniej, wyższe wymogi dla niektórych obszarów to potrzeba lepszego przygotowania się do realizacji nowej inwestycji przez inwestorów. Planując przedsięwzięcie w powiecie, dla którego nastąpiło zaostrzenie warunków, należy sprawdzić czy projekt w dalszym ciągu będzie mógł skutecznie ubiegać się o zwolnienie podatkowe. Jeśli nie, warto jeszcze raz zweryfikować założenia inwestycji – chętnie w tym pomożemy. W praktyce taka zmiana może spowodować iż większa liczba inwestorów zrezygnuje z opcji pozyskania pomocy publicznej i albo wycofa się z realizacji inwestycji albo mocno zawęzi jej zakres. Pewnym światełkiem w tunelu jest zapowiadana nowelizacji przepisów o PSI, zgodnie z którą dla tzw. reinwestycji znajdą zastosowanie obniżone o 50% kryteria ilościowe co do wartości inwestycji. Niemniej nadal nie jest jasne kiedy projektowana zmiana przepisów efektywnie wejdzie w życie. 

Właściwe dane na temat stopy bezrobocia determinujące warunki aplikowania o decyzje o wsparciu w ramach PSI zostaną opublikowane przez GUS w drugiej połowie września - wtedy poinformujemy Państwa o ostatecznych wartościach kryterium ilościowego w poszczególnych powiatach Polski.

Warto rozważyć również plany inwestycyjne pod kątem tzw. Grantu rządowego, w ramach którego do końca br. roku obowiązują preferencyjne warunki