English

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) zapowiedział uruchomienie dwóch nowych programów priorytetowych: “Moja elektrownia wiatrowa” (budżet programu to 400 mln zł) oraz „Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego” (budżet programu to 2 mld zł). 


Nabory wniosków w obu programach planowane są jeszcze w 2024 roku.

 

Wsparcie infrastruktury ładowania transportu ciężkiego

Program  „Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego” przeznaczony będzie wyłącznie dla przedsiębiorców (niezależnie od ich wielkości). Program wspierał będzie budowę infrastruktury do ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych. Punktu ładowania będą mogły być budowane przy trasach drogowych wpisanych do sieci transportowej TEN-T (w Polsce to znaczna część sieci autostrad i dróg ekspresowych) oraz w centrach logistycznych, oraz terminalach intermodalnych.

Zgodnie z wymogami programu stacje ładowania będą musiały mieć charakter ogólnodostępny, a ich moc nie może być mniejsza niż 350 kW.

Co istotne, przewidziany w programie poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych wynosi 100%. Budżet programu wynosi 2 miliardy złotych. 

Pierwszy nabór zostanie ogłoszony w III lub IV kwartale 2024.

 

Wsparcia OZE

Program “Moja elektrownia wiatrowa” przeznaczony będzie dla osób fizycznych. Wspierał on będzie zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej o mocy do 20 kW. Dodatkowo będzie można uzyskać wsparcie na magazyn energii elektrycznej.  

Wsparcie będzie miało charakter dotacyjny i obejmie maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 30 tys. zł na instalację wiatrową, oraz nie więcej niż 17 tys. zł na magazyn energii). 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną instalację wiatrową. Przewidziano również dotację do magazynu energii elektrycznej do kwoty 17 tys. zł

 

Komentarz PwC

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz rozbudowa sieci ładowania pojazdów elektrycznych są niezbędnymi elementami trwającej obecnie transformacji energetycznej. 

Wsparcie infrastruktury ładowania jest szczególnie istotne w kontekście wchodzących w życie od początku przyszłego roku regulacji, w zakresie konieczności wyposażenia części ogólnodostępnych parkingów w tego typu infrastrukturę. 

Sektor transportowy z pewnością zyska dzięki realizacji tego typu programu.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje na temat omawianych, bądź innych mechanizmów wsparcia w zakresie transformacji energetycznej, zachęcamy do kontaktu z pracownikami zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania w tym zakresie.