NCBR ogłosił ostatni konkurs dotacyjny na projekty badawczo-rozwojowe. Ostatni w tej perspektywie finansowej 2014 - 2020. W praktyce oznacza to ostatni konkurs, w którym przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie a tym samym zarezerwować sobie fundusze na realizację przedsięwzięć rozwojowych w przyszłości. Dofinansowanie projektów może wynieść nawet 80% kosztów.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • Każdy przedsiębiorca samodzielnie lub w partnerstwie z innym przedsiębiorcą. Wielkość przedsiębiorcy determinuje termin składania wniosków

Kiedy należy składać wnioski?

 • Duże przedsiębiorstwa mają czas do 21 sierpnia 2020 (mogą składać wnioski w partnerstwie z zarówno dużymi jak i małymi firmami)
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa mają czas do 14 września 2020 (mogą składać wnioski w partnerstwie ale jedynie z małymi firmami)

Co jest przedmiotem projektu?

 • Realizacja projektu musi dotyczyć opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu czyli tzw. Innowacji produktowej
 • Projekt może również dotyczyć opracowania technologii czyli innowacji procesowej

NCBR ogłosił ostatni konkurs dotacyjny na projekty badawczo-rozwojowe. Ostatni w tej perspektywie finansowej 2014 - 2020. W praktyce oznacza to ostatni konkurs, w którym przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie a tym samym zarezerwować sobie fundusze na realizację przedsięwzięć rozwojowych w przyszłości. Dofinansowanie projektów może wynieść nawet 80% kosztów.

Jakie koszty podlegają finansowaniu?

 • Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu (umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło)
 • Podwykonawstwo - współpraca z innymi przedsiębiorcami oraz jednostkami naukowymi
 • Materiały i surowce wykorzystywane do badań i eksperymentów
 • Amortyzacja aparatury wykorzystywanej do badań
 • Elementy składające się na linie i instalacje pilotażowe
 • Koszty związane z kosztami przed wdrożeniowymi np. Usługi rzecznika patentowego, usługi doradcze związane z powstaniem marki, pogłębione analizy rynku itp.

Jakie jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac badawczych, które są zaplanowane w projekcie:

 • Duże przedsiębiorstwo od 40% do 65%
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa od 55% do 80%