Ostatni rok perspektywy finansowej 2014-2020 zaowocował w zmiany w ramach konkursu "Szybka Ścieżka" organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Instytucja zapewnia, że wprowadzono usprawnienia wspierające poszczególnych wnioskodawców w procesie aplikowania. Czy ma to sens biorąc pod uwagę, że nabory w 2020 najprawdopodobniej będą ostatnimi w ramach tej perspektywy?

 

Podsumowanie zmian
  • uproszczenia w kryteriach formalnych - zredukowanie ilości z 12 do 9 (pozostawiono najbardziej adekwatne),
  • zmniejszenie ilości kryteriów punktowanych z 6 do 4. Nie oznacza to, że część z nich została usunięta, a jedynie połączona w bardziej syntetyczny i logiczny sposób,
  • zmiany we wzorze wniosku o dofinansowanie, który jest adekwatny do nowych kryteriów. Zakres wniosku jest bardzo zbliżony do poprzednich naborów, różni się jedynie chronologią opisów oraz koniecznością przygotowania kilku drobnych, dodatkowych opisów,
  • podczas spotkania panelowego możliwe jest sformułowanie przez panel propozycji poprawek do wniosku w zakresie redukcji do 10% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem, że wprowadzenie takich poprawek umożliwi pozytywną ocenę wniosku,
  • cały konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II i III-IV mają innych - adresatów. W dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 roku, czekamy na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez przedsiębiorstwa małe i średnie, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych).  

Podsumowując, wskazane powyżej zmiany świadczą o chęci zwiększenia elastyczności w podejściu Instytucji do wnioskodawców. O tym jak nowe zasady będą wyglądać w praktyce będzie można przekonać się z początkiem lutego, gdy ruszy nabór I rundy Szybkiej Ścieżki.