Już 29 lutego rozpocznie się konkurs, w ramach którego będzie można aplikować o wsparcie na inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w przedsiębiorstwach. 

 

Jest to kolejny w ostatnim czasie konkurs wpisujący się swoim zakresem w zagadnienia związane z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, ochroną środowiska oraz przeciwdziałaniem i adaptacją do zmian klimatu. Wynika to z faktu, że w perspektywie finansowej 2021-2027 Unia Europejska kładzie szczególny nacisk na realizację zadań i projektów wpisujących się swoim zakresem w cele jakie niesie za sobą Europejski Zielony Ład, tj. m.in. przekształcenie UE w gospodarkę  przyjazną środowisku.

Zwiększenie efektywności energetycznej mierzone jest jako stosunek ilości energii zaoszczędzonej w porównaniu do ilości energii zużywanej (lub prognozowanego zużycia). Obszar ten obejmuje wszelkie działania inwestycyjne związane z gospodarowaniem energią w taki sposób, by minimalizować jej zużycie przy procesach produkcji, eksploatacji czy prowadzenia działalności. 

Nabór realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEniKS). Jest to największy pod względem finansowym oraz liczby obszarów wsparcia program krajowy w całej Unii Europejskiej.

Konkurs skierowany jest do średnich i dużych przedsiębiorstw. Kwota środków przeznaczonych na konkurs to aż 188 mln PLN. Wsparcie będzie przyznawane w formie instrumentów finansowych. 

Konkurs jest ciekawą alternatywą wobec Kredytu Ekologicznego, o którym informowaliśmy Państwa w niedawnym artykule, a także może stanowić jego uzupełnienie. Nabór wniosków potrwa do 13 maja 2024 r.

Wsparcie w konkursie skierowane będzie m.in. na:

  • modernizację energetyczną budynków zakładowych;
  • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych;
  • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji);
  • zwiększenie efektywności energetycznej ciągów transportowych;
  • zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych;
  • zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia;
  • instalację urządzeń OZE.

W zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej uwzględniający zakres projektu wynosi 30% (z wyjątkiem zabytków). Zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych musi wynikać z audytów energetycznych.

Szczegółowe informacje o naborze poznamy wraz z publikacją dokumentacji konkursowej na koniec lutego.

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące omawianego w niniejszym artykule programu lub innych form wsparcia z zakresu efektywności energetycznej zachęcamy do kontaktu z zespołem pomocy publicznej PwC. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania w tym zakresie, a także przeprowadzimy przez cały proces aplikowania o wsparcie.