Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram naboru wniosków do programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie na różnego rodzaju inwestycje środowiskowe. Beneficjentami wsparcia będą zarówno podmioty z sektora publicznego, jak również przedsiębiorstwa. 

 

W ramach FEnIKS wspierane będą projekty dotyczące: 

  • efektywności energetycznej i zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, w tym poprzez OZE, sieci energetyczne i gazowe, poprawę efektywności budynków, wysokosprawną kogenerację, systemy ciepłownicze, chłodnicze
  • adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przyrody w zakresie m.in. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
  • zmniejszenia emisji w transporcie w zakresie transportu intermodalnego oraz elektromobilności.

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji, instrumentów zwrotnych lub instrumentów mieszanych (częściowo zwrotnych).

Pierwszy konkurs dla przedsiębiorstw ruszy 16 października 2023 roku, a jego przedmiotem będzie wsparcie inwestycji dotyczących budowy i modernizacji inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Budżet konkursu wyniesie 600 mln PLN.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu oceny możliwości uzyskania wsparcia dla planowanych inwestycji w ramach FEnIKS. Zespół PwC z chęcią wyjaśni Państwu szczegóły programu, jak również wesprze Państwa przedsiębiorstwo w procesie aplikowania i rozliczania pomocy.