7 grudnia 2023 ogłoszono nabór dla 18 konkursów w ramach programu Horyzont Europa na innowacyjne rozwiązania z zakresu tematyki transportowej. Wnioski projektowe można składać do 18 kwietnia 2024 r. Poszczególne konkursy skierowane są do różnych odbiorców i biorą za cel inne wyzwania współczesnego transportu.

 

Nabór skupia się na czterech podstawowych obszarach tematycznych:

- Obszar transportu drogowego

- Obszar lotnictwa

- Obszar transportu wodnego

- Aspekty środowiskowe i zdrowotne związane z transportem

Ilość konkursów oraz budżet przeznaczony na poszczególne obszary:

- Obszar transportu drogowego - zaplanowano łącznie 6 konkursów, w ramach których planuje się wsparcie 12 projektów o łącznej kwocie 77 mln euro. Budżety przeznaczone na jednostkowe przedsięwzięcie zaczynają się od 4 milionów euro, a kończą na 10 milionach euro. 

- Obszar lotnictwa - zaplanowano łącznie 4 konkursy, w ramach których planuje się wsparcie 11 projektów o łącznej kwocie 57 mln euro. Budżety przeznaczone na jednostkowe przedsięwzięcie zaczynają się od 3 milionów euro, a kończą na 16 milionach euro. 

- Obszar transportu wodnego - zaplanowano łącznie 7 konkursów, w ramach których planuje się wsparcie 10 projektów o łącznej kwocie 61,05 mln euro. Budżety przeznaczone na jednostkowe przedsięwzięcie zaczynają się od 850 tysięcy euro, a kończą na 7,7 milionach euro.

- Aspekty środowiskowe i zdrowotne związane z transportem - zaplanowano 1 konkurs, planuje się wsparcie 2 projektów o łącznej kwocie 7 mln euro. Budżety przeznaczone na jednostkowe przedsięwzięcie to 3,5 miliona euro. 

Co do zasady beneficjentem powyższych konkursów mogą być wyłącznie konsorcja przedsiębiorstw i/lub jednostek naukowych bądź organizacji pozarządowych z trzech różnych krajów UE i państw stowarzyszonych. Od tej zasady są pewne wyjątki, którymi mogą być w szczególności projekty ukierunkowane na opracowywanie rozwiązań na poziomie polityk unijnych, w tym dobrych praktyk i standardów dla różnych branż i sektorów. 

Niektóre z naborów dotyczą współpracy w ramach 2ZERO (2ZERO Partnership). Jest to program badawczy mający na celu przyspieszenie rozwoju i wspieranie wdrażania transportu drogowego o zerowej emisji spalin z podejściem systemowym w Europie. Ma wspierać przyspieszenie przejścia na bezemisyjną mobilność drogową na kontynencie. W ogólnym ujęciu, Partnerstwa europejskie łączą Komisję Europejską oraz partnerów prywatnych i / lub publicznych w celu sprostania niektórym z najpilniejszych wyzwań Europy poprzez wspólne inicjatywy w zakresie badań i innowacji. Są kluczowym narzędziem wdrażania programów, m.in. Horyzont Europa. W ramach partnerstwa 2ZERO będą finansowane konkretne filary:

- Technologie pojazdów i rozwiązania w zakresie napędu pojazdów dla pojazdów typu BEV i FCEV.

- Integracja pojazdów elektrycznych na baterie z systemem energetycznym i powiązaną infrastrukturą ładowania.

- Innowacyjne koncepcje, rozwiązania i usługi dla mobilności osób i towarów o zerowej emisji z rury wydechowej.

- Podejście na bazie analizy nisko-kosztowej i aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym dla zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności drogowej.

Jeżeli planują Państwo projekty rozwojowe w zakresie transportu i jesteście Państwo otwarci na współpracę międzynarodową dla jego realizacji, warto zainteresować się programem Horyzont Europa. W celu uzyskania dalszych informacji na temat programu, zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczącego tego naboru lub przedstawimy inne mechanizmy wsparcia z tego zakresu.