Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęło nabór pozakonkursowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o komponent A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, o którym informowaliśmy Państwa we wcześniejszej publikacji

 

Jeszcze w czerwcu spodziewamy się rozpoczęcia naboru wniosków w ramach tego działania dostępnego dla wszystkich dużych przedsiębiorstw.

Obecnie ogłoszony konkurs przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorstw wpisanych na Listę Projektów Strategicznych. Lista ta zawiera 29 przedsięwzięć, które teraz ubiegać się będą o wsparcie do 21 sierpnia 2023 roku.

Na realizację konkursu przeznaczono ponad miliard złotych.

Składane w konkursie wnioski obejmują m.in.:

  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych;
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi;
  • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych;
  • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji;
  • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych.

Po zakończeniu rundy konkursowej wnioski podlegać będą ocenie formalnej oraz zgodności z kryteriami wyboru przedsięwzięć.

Ogłoszony w czerwcu nabór w trybie konkursowym również będzie dysponował alokacją na poziomie miliarda złotych. 

Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o wsparcie nawet do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji

Minimalna wartość projektu w ramach tego konkursu to 8 milionów złotych

Zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane unowocześnieniem swoich procesów biznesowych, robotyzacją, wdrożeniem rozwiązań chmurowych, sztucznej inteligencji do kontaktu z pracownikami zespołu pomocy publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczącego tego konkursu, bądź innych mechanizmów wsparcia z tego zakresu.